Skip to main content
Bilgeler Meclisi ve Ulu Hakanlık Divanı (BİMUHAD) – Orhan Karakuş

Bilgeler Meclisi ve Ulu Hakanlık Divanı (BİMUHAD) – Orhan Karakuş

Durumu biteviye analitik irdelemelerle ortaya koymak çözüm yolu için insanları uyandırıp ayıltılmıyor. Bambaşka bir hal tarzıyla yolu açmaya gayret etmeliyiz.

 Dünya Topyekûn Teknohibrit Harp (TTH) Altında Cayır Cayır Yanıyor…

21.Yüzyılın ilk çeyreğinde; nefsi mülkiyetçi düzeneğin ultra kapitalist-emperyalist finans sisteminin gasp ve kapkaç vurgunlarıyla ortaya çıkan hercümerçte tüm yaşam alanlarımızda sürekli buhranlar yaşıyoruz. Tüm ülkeler kaotik burgaçların içinde kıvranıyor. Kimisi savaş cephelerinde hunharca birbirini katlediyor, kimisi vahşi soykırım yapıyor, kimisi darbeler ve iç savaşlarla boğuşuyor, kimileri de elini ovuşturuyor. Her şeyin kitlesel ölümcül silahlarla yok edileceği ve her bir aracın silah haline geleceği bir cehennemi yaşam vukuu buluyor. Bu hal vaziyeti; “ya cehennem ya da sulh ve huzur” başlıklı yazımızda: “Tüm kıtalarda kıtlık, kuraklık, harp ve darp ortamlarında sanki bir acayip devir olan vahşi bir melhame-i kübra hali vukuu bulmaktadır. Bu süreç sükûnetli bir tarzla sulh ortamına evirtilemez ise yeryüzü 2030 yıllarına kadar hercümerç olabilir.” diye tanımlamıştık.”

Durumu biteviye analitik irdelemelerle ortaya koymak çözüm yolu için insanları uyandırıp ayıltılmıyor. Bambaşka bir hal tarzıyla yolu açmaya gayret etmeliyiz.

Asrupai Hâlelenme Formu…(AHF)

Yine bahsi geçen yazımızda “Amerikan rüyası ile Avrupai yaşam tarzının”  kültürel olarak necis bir çürüme yaratığını vurguladım. Dünyanın her yerinde açlık- kıtlığın başat hale gelmesine, iklim krizlerine neden olan ve korkunç bir doğal tahribatın yaşanmasına vesile olan nefsi mülkiyetçi düzeneğin yeni bir kültürel devrim halkası ile zincirleme damıtılması gerekiyor.  Zincirin ana örgüsündeki ilk bileşke halka;  Karadeniz, Akdeniz ve Hazar havzası yaşam coğrafyasına dayalı Asrupai hâlelenme formudur(AHF).  Bunun kültürel temeli can denkliğinde insanlık ve doğal gidişatla uyumlu yaşam bilincidir. Bu minvaldeki yöneltinin ilk imlikleri atılmalıdır. Tarihselde ve halen birikimli potensiya atraktörleri olan Çin, Hindistan, Rusya, Japonya, Türkiye, Bağımsız Türki Cumhuriyetleri, İran ve Pakistan eş yöneltisinde AHF platformunun kültürel olarak inşa edilmesi zaruridir. Diğer yandan Avrupa Birliği, ABD- İngiltere ve İsrail tarafından bir kıskaca düşürülmüştür. Almanya, Fransa, İtalya, Macaristan, İskandinav ve Baltık ülkeleri ikinci imlikleme bileşke halkasını oluşturma istinadı taşıyor. Asrupai halenme formu (AHF), Pasifik çevre ülkelerinin yeni bir form almasına da vesile olacak ve hep birlikte yer kürenin tahribatına set olacak ılıman bir sulh ortamına geçişin kuvvetli dayanağını oluşturacaktır.

Milli Toplumcu Güçlerin Eş Yöneltisi…

Milli toplumcu yurtsever güçlerin nefsi mülkiyetçi düzeneğin alt üst oluş süreçlerine cevabı;  hukuksal gibi görünse de esasen hakkaniyetli tutumla adaleti sağlayacak meşveret usulü konuşuklu toplumsal dinamiklere dayalı bilgeler meclisi formudur. Bu meclis içinden liyakat temelinde inisiyatif geliştirici ve insanlığın doğal gidişatla uyumlu şuurlu kurtuluşu için Ulu Hakanlık Divanın(UHD) kuruluşudur. Hiç bir alanda yek başına alışık olduğumuz yöntemlerle çoklu krizin sonucunda ortaya çıkacak çöküş obruklarına alternatif sunulamıyor. Tüm uluslararası kuruluşlar, hatta devletler meşruiyet zemini kaybederek boşa düşmektedir.  Arılar, karıncalar ve kelebekler gibi bambaşka bir çalışma tarzı ve farklı bir örgüsel modelin oluşumuna katkıda bulunmak lüzumu vardır. Bunun örgüsel formu için çoklu kriz alanlarından çıkış istikametini vicdani olarak yönetecek ve kombine çoklu çekirdeklerin eş yöneltisini oluşturmalıyız. Bu samimiyet ihtiyaç dahilinde mertebei hiyerarşik bir yapı olarak gönüllü yol erlerini ortaya çıkaracaktır.

Ulu Hakanlık Divanı…(UHD)

 Avrasya derinliğinde Türkiye, Azerbeycan, Kazakistan öncülüğünde (Astana platformu benzeri)  insiyatif geliştirici atraktörler yapısı elzemdir. Bu esasla kök dili Türkçe olan öz değerlik ülkeler kümesiyle Asya derinliğindeki ve Balkanlardaki kültür yapıları halalenmeye uğrayacaktır. Dil kökü farklı ülkelerde bu süreçlere karşılıklı salih niyet temelinde dahil olabilirler. Ankara merkezli bilmi, ilmi ve akli doğal önderlik misyonlarının birlikte ufuk ütesini tarayacak derinlikli görgüsüne acil ihtiyaç vardır. Bu yapsallık oluşumu sahici ve liyakate dayalı olmalıdır. “Yandaş Aksaçlılık ataması”  formu  yerine bu oluşum  derinliğini  kültürel olarak  kapsama alan ve naif  davete dayalı Bilgeler Meclisinin  Ulu Hakanlık Divanı oluşturulmalıdır. (BİMUHAD)

Sulh ve huzuru tesis için kadim kültürel öz değerlerini kapsamına alan “sahih ilkeler manzumesi” bu oluşum süreçlerinde damıtılarak yaşamda başat kılınmalıdır. BİMUHAD’ın ilk  kurucu meclisi  gibi çalışmalarında, ortak eş yönelti ülkeleri için can denkliğinde bilinçli yurttaşlık örgüsel yapılanışı birimsel olmalıdır. BİMUHAD’ın  kamutaya dönüşümünde de  meşru demokratik işleyiş formuyla yaşam ve kültür alanlarında doğrudan demokrasiyi  “geri çağırma” müeyyidesini de içleştiren bir tüzüksel  yapıya  ulaştırılmalıdır.    

Allah Kerim Vesselam…  Baki Selamlar Orhan Karakuş, 04.07.2024