Çıkış Metnimiz

 

Gelenek ve Gelecek Platformu Kuruldu ve “KURULUŞ RUHUYLA KURTULUŞA” başlığıyla çıkış metni yayınladı.

Türkiye büyük bir bunalım döneminden geçmektedir. Cumhuriyetin her değerine karşı iktidar sahipleri top yekûn bir savaş açmıştır. Bu bir karşı devrim hareketidir ve karşı devrim hareketini engellemek idare-i maslahatla değil devrimci bir eylem metoduyla mümkündür. Bunun karşısında aydınlanmanın kazanımlarını korumakla görevli olan siyasal organizasyon Cumhuriyet Halk Partisidir.

CHP, öncelikle tarihsel olarak konumlandığı hattı komplekse kapılmadan, ikinci Cumhuriyetçi ve liberal aydınların eleştirilerini tartışılmaz birer gerçeklik gibi görmeden, iktidar olma şehvetine yenik düşerek, gazete sütunlarında yapılan yönlendirmelere kapılmadan hatırlamalıdır.

CHP Türkiye’de “ilerici dinamiğin” temsilcisidir. Bizler bu dinamiğin birer parçalarıyız.

Harekât ordusunun subayları, Kuvvayı Milliyede çarpışan birer neferiz.

Her birimiz Çakırcalı Efe, hepimiz Nene Hatunuz. Cumhuriyeti kuran Onu yaşatan kadrolarız.

Türkiye’yi içinde bulunduğu coğrafyada tek demokratik ülke olarak kalabilmesinin temelini atanlarız.

Dünyanın en kansız devrimini gerçekleştiren ve emperyalizmin yenilebileceğini tarihe ispat eden insanlarız.

Büyük bir “geleneğin” temsilcisi olarak aydınlık bir “geleceğin” gerçekleştiricisi olmak gibi vazgeçilmez bir görevi omuzlarında taşıyanlarız.

Bu noktadan hareketle “gelenek ve gelecek platformu” öncelikle CHP’ye gerçek kimliğini hatırlatmak üzere kurulmuş bir siyasal birleşimdir.

CHP devlet kuran devrimci bir partidir. CHP’nin anti-emperyalist ve devrimci tutumu Avrupa sosyal demokrasisinden ayrıldığı en uzlaşmaz noktalardır. Bu gün “daha solda” bir parti yaratma iddiasını sergileyenler aslında sosyalist bir CHP yaratmaktan değil, “Atatürksüz” bir CHP yaratmaktan bahsetmektedirler.

Sol adına altı-ok programından vazgeçmek kabul edilemez. Bize göre CHP’nin kendisini “sol”da konumlamasının önündeki engel altı-ok değil, son dönemde hızla yönetimlere sızan liberal anlayıştır.

Bugün Türkiye’de otoriter baskısını artıran iktidar bloğunun yok etmek istediği de CHP’nin “sol” yönü değil, O’nun geleneksel olarak temsil ettiği dinamiktir.

Karşı devrim AKP iktidarıyla başlamamıştır. Bir asırdan uzun süredir bu topraklarda sürekli ilericiliğin ve irticanın veya aydınlık ile karanlığın kavgası süregelmiştir. Bugünün iktidar sahipleri kaybettiklerini yeniden kazanmak adına ülkede aydınlanmaya dönük tüm simgelerle kavga halindedir.

1908’de yıkılan sadece Topçu Kışlası değil aynı zamanda gerici iktidardır. Gezi Parkı yerine Topçu kışlasını inşa etme ısrarı budur. Topçu kışlası Avcı taburları, Gezi parkı harekât ordusudur.

Gezi direnişinde ortaya çıkan enerji, CHP’nin temsil ettiği ilerici dinamikten başka bir şey değildir. Ve bu direniş son yıllarda iktidar bloğunu en çok korkutan olay olmuştur. Mesele o dinamiğin harekete geçmesidir. O dinamik harekete geçtiği zaman gerici ittifakların onun önünde durması mümkün değildir.

CHP anti-emperyalist ve devrimci kimliğine yeniden kavuşmadan sokaklarda kaybettiğimiz gençlerimiz bir hiç uğruna ölmüş olacaklardır.

Bizler CHP’nin o ilerici dinamiğe sahip çıkmasının ve ona önderlik etmesinin zorunlu olduğunu görüyoruz.

Görevimiz, bizlere “YENİ” olarak sunulan neo-liberal akımın CHP üzerine örttüğü çuvalı parçalamaktır.

Bu amaçla bir aydınlanma hareketinin işaret fişeğini yakıyoruz.

Geleneğe sahip çıkmadan gelecek kurulamaz.

Bu çılgın gidişi içi titreyerek, gözleri yaşararak çaresizlik ve umutsuzluk içinde izleyenler hayatının her alanında CHP iddiası için bedel ödeyenler, partinin gerçek sahipleri; lider bekleyerek sorun çözülemez.

Kuruluşu yapanlar kurtuluşu gerçekleştirecektir.

Geleceği inşa edecek olan devrimcinin namuslu elleridir.   

gelenek ve gelecek

 

Gelenek ve Gelecek Platformu’nun 30.06.2016 tarihinde Ankara’da yapılan
Kuruluş toplantısında Ayhan Yalçınkaya’nın yaptığı açılış konuşması.

ÇAĞRI VE ALINAN KARARLAR

kurulus-top

Platform toplantısında CHP’nin neo-liberal politikaları savunarak AKP ile mücadele edemeyeceği vurgulandı. AKP’nin neo-liberal (ekonomik-sosyal-politik ve kültürel) politikalarına top yekûn bir karşı çıkışın ancak bu politikanın reddinden geçtiği belirtildi.

Platform girişimcileri;

• CHP’nin  tarihsel geleneğine sahip çıkmasını, geçmişle bağını koparmaması, kuruluş ilkelerinden taviz vermemesi,

• CHP’nin 21 yy’ın gerektirdiği donanımla ve gelecek öngörüyle hareket edilmesi,

•CHP üyelerinin ideolojik ve politik donanımın ve bilincinin arttırılması, bir uyanış hareketine ve buna uygun aşağıdan yukarıya doğru tabanın yeniden örgütlenmesi,

•CHP politikalarının bu doğrultuda oluşturulması için parti yönetiminin  uyarılması,

için eylem kararı aldı.

 

<