Skip to main content

Yazar: Gelenek ve Gelecek

Savaşının Çökerttiği Avrupa ve Yeniden Yapılandırma Zorunluluğu 2 – Haluk Başçıl

Savaşın getirdiği büyük tahribatla iflas noktasına gelen Avrupa ülkelerinde devlet ve toplum yapısı çökmüştü. SSCB, ABD- İngiltere ve Fransa arasında paylaşılan Avrupa’da  devletler ve toplum yeniden yapılandırıldı. Gelinen durumda bu bir seçenek değil, zorunluluktu.

okumaya devam et

Alternatif Yaşam Tarzına Doğru II … – Orhan Karakuş

Mülkiyetçi düzenin müktedirleri ekosistemin temel ihtiyaçlarını ve iklim değişimi süreçlerini görmezden gelmektedirler. Düzenin ötekileştirdiği yoksullar eşitsiz yaşam koşullarının acımasız baskısına dur demek ve yaşam hakkı için direnmektedirler. Bu sürece organik aydınların, bilim insanlarının ve orta sınıfların katılımı yeni bir kolektif kurucu iradenin şekillenmesine vesile olacaktır.

okumaya devam et

Devrimci Kurucu İrade: Cumhuriyet Halk Partisi- Haluk Başçıl

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da ortaya çıkan kurucu Faşist ve Sosyalist iradenin dışında, Osmanlı topraklarında, yarı sömürge bir ülkede farklı bir kurucu irade ortaya çıktı. M. Kemal Atatürk’ün önderliğindeki bu devrimci kurucu irade CHP idi. Sömürge bir ülkede ilk kez ortaya çıkıyordu.

okumaya devam et

Osmanlıdan Kalan Devletin ve Toplumun Yeniden Yapılandırılması 1 – Haluk Başçıl

Kurucu İrade – Kuvveyi Milliye ve İkili İktidar  

Devrimci kurucu iradenin elinde, yabancı hükumetlere ve bankalara ödenmesi gereken ağır dış borçlar, üretim kapasitesi son derece düşük bir sanayi ve tarımsal yapı, zayıf ve cılız insan gücü, yoksul ve cahil bir halk vardı.

okumaya devam et

Nazizim: Almanya’da Devletin ve Toplumun Yeniden Yapılandırılması – Haluk Başçıl

Devlet ve iktidar olanaklarını kullanarak, yukarıdan aşağıya;  ekonomi, çalışma yaşamı, eğitim ve öğretim, iletişim ve kültürel üretim araçları dahil tüm toplumsal ve sosyal yapıları nasyonal sosyalist (faşist) ideolojiye uygun bir şekilde yeniden yapılandırdılar.

okumaya devam et