Kültürel Devrim Halkası -1… Orhan Karakuş

Kültürün belirleyici etkisi altında toplumsal hafıza, sağduyu, töresel gelenek ve görenekler sosyal organizasyonda dokusal katmanlar oluşturur. Binlerce yıldır, Avrasya’nın havzalarından Anadolu’ya ebrunalımlı akan kültürel genetiğimiz, batıcı modernite ve Ortadoğu bidatçılığının GDO’lu kuşatmasıyla özünden saptırılmaya çalışılmıştır.

A’dan Z’ye: Bambaşka Alternatif Yönelim Aramalıyız. (Son Kısım)/Orhan Karakuş

Ülkemiz, yapısallarıyla ve demokratik kurumlarıyla tam demokratik ve katılımcı bir anayasa hazırlayacak meşru bir seçim yöntemi uygulanmadan, her alanda birlik ve dirliği sağlanmış top yekun bir seferberlik başlatmadan esenliğe çıkamaz. Yeryüzünde artık kimsenin tek başına kurtuluşu YOK.

Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası – Haluk Başçıl

Geçmişte gençlik; adalet, özgürlük, barış ve düzen değişikliği için mücadele etmişti.

Günümüzde ise gençlik; işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik vb asli sorunlarının daha da ağırlaşmasına rağmen, önemli ve yaşamsal gördükleri iklim değişikliğine ve çevre tahribatına karşı mücadeleyi öne çıkarıyor.

<