Skip to main content

Biz

GELENEK VE GELECEK:

… ve rövanş için geldiler. Yenilgilerini kendi karanlık zaferlerine dönüştürmek için güzel olan ne varsa kirlettiler. Kirlettikleri değerler üzerine bir iktidar kurdular. Şimdi kollarımızı bağlayarak oturmamızı bekliyorlar. Bize bunun kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu dayatıyorlar. Demokratik yollarla yıkılamaz olduğu yalanını bir gerçeklik gibi kabul etmemizi istiyorlar.

Biz de bu yalana karşı yalın bir tarihsel gerçekle çıkıyoruz karşılarına. Daha önce de yenildiler, bugün de yenilecekler.

Şimdi bir araya geliyoruz. BİR oluyoruz. Ve tarihten aldığımız birikimle yarınları kuruyoruz. Gelenekten geliyoruz, geleceği kuruyoruz.

Bu topraklarda süregelen ilerici-gerici dinamiklerin kavgası bugün de farklı bir formda devam ediyor.

Form farklı ama temelde mücadele aynı.

Dün de saray ve yandaşları vardı, bugün de var,

Dün de Ali Kemaller vardı, bugün de var,

Dün de bizi bölen emperyalizm vardı, bugün de var,

Ve dün de direnenler vardı, bugün de var.

Emperyalizme karşı Kuvvayı Milliyeciler,

Ali Kemallere karşı Hasan Tahsinler,

Saraya karşı Mustafa Kemaller,

DÜN VARDI BUGÜN DE VAR.

DÜN YENİLDİLER BUGÜN DE YENİLECEKLER.

BİZ BU ASIRI DA GERİCİLİĞE TESLİM ETMEYECEK OLAN İLERİCİ YURTSEVERLERİZ.

“Bir ince devrim türküsüdür bu;

GELENEKTEN GELECEĞE…”

gelenek-gekecek