III. Topyekün Harp ve Türkiye Yol Ayrımında- Orhan Karakuş

Dünya gidişatını III.  Dünya Topyekun Harbi olarak tanımlamaktayım. Ülkede nefsi mülkiyetçi düzeneğin izdüşümü olan “ucube rejim ve muhalif görünümlü ikizine”  karşı bir konum ve yönelim taşıyan bu küme henüz değişim yönünde sağlıklı bir iradenin bileşeni olmasa da önemli bir eğilimi ortaya çıkartmıştır.

İnsanlığın Şuurlu Kurtuluşu İçin Eş Yönelim Tutum Belgesi… /Orhan Karakuş

Medya kalemşörleri, popülist klavye şövalyeleri ve siyasetin elitistleri seçim ortamı vesile tüm toplum kesitlerine göz bağı çekmektedirler. Her yer ve ocağımız ve yanı başımızdaki komşularımız alevlerin sardığı yangın ortamlarında yaşam mücadelesi vermekte, irili ufaklı ilmi siyaset aktörleri kendi ikbal ve menfaatlerine yönelik olarak her yeri güllük gülistanlık göstermektedirler.

İran’daki Kaotik Kargaşa ve Yeryüzünde Olası Gelişmeler…- Orhan Karakuş

Merhum Sinan Ateş suikastı benzeri, “Siyasi suikastlar ve iç savaş tehditleriyle” gündem gelecek ekonomik sosyal kriz içinde boğuşan Türkiye’deki seçim ortamı, (İran iç kargaşası gibi yarınlarda Türkiye’ye de sirayet edecek pek çok olay) çok boyutlu sosyal ve siyasal kargaşaları bünyesinde taşımaktadır.

“NÜKLEER SAVAŞ” OLASILIĞI YÜKSEK BİR VUKUAT MI ? – Orhan Karakuş

Derhal  koşulsuz ateşkes ilan edilerek: Hakkaniyet temelinde sulh yapıcı kollektif  organik  irade,  doğanın içinden geçtiğimiz  bu  sosyo -pisiko aşamasında  sahnede olan bu “vahşi  makro dizayn  perdesi” dışında yepyeni  bir toplumsal nizama doğru hür dünya için vicdani politik rota temelinde bir   yol açmalıdır.

<