Kırk Katır mı, Kırk Satır mı, Ya da Başka Bir Çözüm Var mı?- Saffet Bilen

İnsanı, sürekli kendi öz çıkarı peşinde koşan, açgözlü ve kavgacı bir varlık olarak tanımlayan anlayış 2000 seneyi aşan-yazılı belgelerde, önceli de var mutlaka- bir süredir toplumsal düzenin temelini oluşturuyor.

Bu, kötücül içgüdülere sahip varlık bir yolu bulunup mutlaka denetim altına alınmalıdır.

“Yaşam Tarzımız Tartışılabilir Değil” Baba Bush Böyle Söylüyordu -Saffet Bilen

‘Yaşam tarzımız tartışılabilir değil’. Baba Bush böyle söylüyordu, 1992 Rio BM toplantısında. “Amerikan rüyası için birlikte mücadele vereceğiz ve 1492’de Kolomb Amerika’yı keşfettiğinde başlayan Amerikan yaşam tarzını koruyacağız ve muhafaza edeceğiz”. Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü töreninde Rushmore Dağı Anıtı’ndaki yaptığı konuşma.

<