28 Şubat Dosyası: Refah Partisi’nin Yükselişi ve İktidara Gelişi 1 – Haluk Başçıl

28 Şubat Dosyası

Yeni kuşakların bilgilenmesini, o dönemi yaşayanların da hafızasını tazelemek amacıyla “28 Şubat Dosyası” nı hazırladık. Refah partisinin iktidara gelişini, iktidarını ve iktidardan düşürülmesini, ardından da AKP’nin kuruluş sürecini kısaca ele alarak günümüze ışık tutmak istedik.

Cumhuriyetin Ekonomik Olarak Çökertilmesi: Özelleştirmeler – Haluk Başçıl

“Cumhuriyet değerlerinin adım adım ortadan kaldırılmasının ilk adımı 24 Ocak neoliberal ekonomik modelle atılmış, daha sonra da devletçilik, halkçılık, millicilik, laiklik, devrimcilik ilkeleri sırasıyla bu saldırıdan nasibini almıştır.”

<