• “İnsan ve Doğa Dinamikleri” (HANDY) Modellemesi- Haluk Başçıl

  “İnsan ve Doğa Dinamikleri” (HANDY) Modellemesi- Haluk Başçıl

  Günümüzde emperyalist-kapitalist sisteme yönelik köklü eleştiri antikapitalist sol-sosyalist kesimlerden ziyade sistemin kendi içinden, bazı bilim adamlarından, aydınlardan ve ekolojik-çevreci kesimlerden geliyor.

  Devamı...

 • Roma Kulübü Raporu: Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası– Haluk Başçıl

  Roma Kulübü Raporu: Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası– Haluk Başçıl

  “Fiziksel olarak sonlu bir gezegende sonsuz ekonomik büyümeye inanan kişi ya delidir ya da bir ekonomist”. Kenneth Boulding

  Devamı...

 • Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası – Haluk Başçıl

  Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası – Haluk Başçıl

  Geçmişte gençlik; adalet, özgürlük, barış ve düzen değişikliği için mücadele etmişti. Günümüzde ise gençlik; işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik vb asli sorunlarının daha da ağırlaşmasına rağmen, önemli ve yaşamsal gördükleri iklim değişikliğine ve çevre tahribatına karşı mücadeleyi öne çıkarıyor.

  Devamı...

 • Yeni Tarz Bir Eğitimin Geometrisi-4 /Orhan Karakuş

  Yeni Tarz Bir Eğitimin Geometrisi-4 /Orhan Karakuş

  Yeni bakış ve önerilerin uygulanmasıyla tüketici ve ezbere dayalı kalıp bireyin zırhı delinecek, nefsi kültürelin aklı kuşatması ortadan kaldırılacak ve yeni neslin özgün eğitimi sonucu bilinç oluşumu, ihtiyaca dayalı üretim ve nefsi mutmain tüketimin dehrinde sükunetli bir akışla gürleşecektir.

  Devamı...

 • Küreselleşme: Türkiye’nin Kimlik ve Kültürel Krizi – Haluk Başçıl

  Küreselleşme: Türkiye’nin Kimlik ve Kültürel Krizi – Haluk Başçıl

  Dünya yeni bir değişimin eşiğinde. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemiz de,  yaşadığı “üst-alt kimlik çatışmasının” olumlu ve olumsuz yanlarıyla “yeni bir toplumsal ve bireysel kimliğe”, yeni bir toplumsal-siyasal değişime gebe.

  Devamı...

“İnsan ve Doğa Dinamikleri” (HANDY) Modellemesi- Haluk Başçıl

“İnsan ve Doğa Dinamikleri” (HANDY) Modellemesi- Haluk Başçıl

Roma Kulübü Raporu: Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası– Haluk Başçıl

Roma Kulübü Raporu: Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası– Haluk Başçıl

Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası – Haluk Başçıl

Küreselleşmenin Ekonomik ve Toplumsal İflası – Haluk Başçıl

Yeni Tarz Bir Eğitimin Geometrisi-4 /Orhan Karakuş

Yeni Tarz Bir Eğitimin Geometrisi-4 /Orhan Karakuş

Küreselleşme: Türkiye’nin Kimlik ve Kültürel Krizi – Haluk Başçıl

Küreselleşme: Türkiye’nin Kimlik ve Kültürel Krizi – Haluk Başçıl

Eğitimde Doğallık, İnsanda Vicdan -3 / Orhan Karakuş

Eğitimde Doğallık, İnsanda Vicdan -3 / Orhan Karakuş

“Küreselleşmenin” İdeolojik ve Kültürel İflası – Haluk Başçıl

“Küreselleşmenin” İdeolojik ve Kültürel İflası – Haluk Başçıl

Yeni Neslin Eğitimi Meselesi -2 / Orhan KARAKUŞ

Yeni Neslin Eğitimi Meselesi -2 / Orhan KARAKUŞ

CHP, Laiklik ve Sağcılaşma-Mehmet Ali Yılmaz

CHP, Laiklik ve Sağcılaşma-Mehmet Ali Yılmaz

Matematiksel Metotla Yeni Nesillerin Özgün ve Örgün Eğitimi-1/Orhan Karakuş

Matematiksel Metotla Yeni Nesillerin Özgün ve Örgün Eğitimi-1/Orhan Karakuş

<