• Türkiye’de “Siyasetinin Anatomisi” ve Vicdani Politik Rota 1 – Orhan Karakuş

  Türkiye’de “Siyasetinin Anatomisi” ve Vicdani Politik Rota 1 – Orhan Karakuş

  Çok sevilen “müzakere ve diyalog” kalıp sözü nefsi mülkiyetçi düzenek yapılarının pazarlık argümanıdır. Vicdani politik rotanın olmaza olmaz gereği yurttaşlık temelinde kul hakkına riayet ve tüm halikin hak ve adalet arayışıdır.

  Devamı...

 • Ulus Üstü Tekeller ve Oligarşik Rejimlere Yöneliş 3– Haluk Başçıl

  Ulus Üstü Tekeller ve Oligarşik Rejimlere Yöneliş 3– Haluk Başçıl

  Hemen hemen tüm ülkelerde anayasaların şu ya da bu oranda askıya alındığı, yürütmenin egemen kılındığı ve yasama, yargılama erkelerinin de buna tabi kılındığı bir dönemi yaşıyoruz. Liberal demokrasinin anayasal devlet formuyla bağdaşmayan, ancak yeni devlet formunun da şekillenmediği bir geçiş sürecindeyiz.

  Devamı...

 • Ulus Üstü Şirketler ve Demokrasi 2– Haluk Başçıl

  Ulus Üstü Şirketler ve Demokrasi 2– Haluk Başçıl

  Bireylerin ve toplumun ikinci ve üçüncü  kuşak insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ulaşmasını sağlayan kamusal kurum ve kuruluşların, Küreselleşme ve Neoliberal Politikalar ile işlevsizleştirilmesi, dağıtılması, tüm ülkelerde demokratik hakların kapsamını daralttı. Anti demokratik eğilimleri güçlendirdi.

  Devamı...

 • Ulus Üstü Şirketler ve Demokrasi 1– Haluk Başçıl

  Ulus Üstü Şirketler ve Demokrasi 1– Haluk Başçıl

  Birçok ülkede siyasi figürlerle özleştirilen anti demokratik süreçler ile ulus üstü şirketlerin  “Küreselleşme, Neoliberal” politikaları ,ülkelerin yeniden yapılandırması arasındaki bağ yeterince kurulmuyor. Yaşanan hak kayıpları ve kısıtlanan özgürlüklere -demokrasi sorunu- basit bir şekilde siyasi şahsiyetlerin sırtına yükleniyor.

  Devamı...

 • Batı Emperyalizmi ve Orta Asya – Haluk Başçıl

  Batı Emperyalizmi ve Orta Asya – Haluk Başçıl

  Batı emperyalizminin “Avrasya Balkanları Politikası” ile Horasan bölgesinde girişeceği “Türk Müslüman kıyımı”na katkı veren AKP iktidarı, suçlarına da ortak olmaktadır.

  Devamı...

Türkiye’de “Siyasetinin Anatomisi” ve Vicdani Politik Rota 1 – Orhan Karakuş

Türkiye’de “Siyasetinin Anatomisi” ve Vicdani Politik Rota 1 – Orhan Karakuş

Ulus Üstü Tekeller ve Oligarşik Rejimlere Yöneliş 3– Haluk Başçıl

Ulus Üstü Tekeller ve Oligarşik Rejimlere Yöneliş 3– Haluk Başçıl

Ulus Üstü Şirketler ve Demokrasi 2– Haluk Başçıl

Ulus Üstü Şirketler ve Demokrasi 2– Haluk Başçıl

Ulus Üstü Şirketler ve Demokrasi 1– Haluk Başçıl

Ulus Üstü Şirketler ve Demokrasi 1– Haluk Başçıl

Batı Emperyalizmi ve Orta Asya – Haluk Başçıl

Batı Emperyalizmi ve Orta Asya – Haluk Başçıl

Covid’in Eğitim Süreçlerine Etkisi -Orhan Karakuş

Covid’in Eğitim Süreçlerine Etkisi -Orhan Karakuş

Alternatif Arayış: Düzenek İktidarları çaresiz, Muhalefetleri Kabız…2- Orhan Karakuş

Alternatif Arayış: Düzenek İktidarları çaresiz, Muhalefetleri Kabız…2- Orhan Karakuş

Doğal -Yapay Afetler ve Mülkiyetçi Elitlerin Çaresizliği-1 / Orhan Karakuş

Doğal -Yapay Afetler ve Mülkiyetçi Elitlerin Çaresizliği-1 / Orhan Karakuş

Kaotik Gidişat ve Sulh Yapıcı Hamle… -Orhan Karakuş

Kaotik Gidişat ve Sulh Yapıcı Hamle… -Orhan Karakuş

Kültürel devrimin imbiği (2) – Orhan Karakuş

Kültürel devrimin imbiği (2) – Orhan Karakuş

<