Skip to main content
Şiirler Demetinden Bir  Dizin… – Orhan Karakuş

Şiirler Demetinden Bir  Dizin… – Orhan Karakuş

 

Yürüyüş(*)….

Kendimize yol destanı,  yoğrula toprak ile  su ile 

Taştan sıkalım o suyu, topraktan alalım bu huyu  

Bir gönül sofrasıdır bu,  hemhâldeki  dostlarla

Acıyı bal edip  tadalım birlikte  sual ederken,

Yalnız yürür insan  hak ve  hakikati ararken.

 Pir Sultan seslenir :  Yol Sıratel Müstakim

“Gelin canlar bir olalım,  bir yürüyüş eleyelim.”

….

 Pirlerin  adı  Haydar,  canı kırkbin bedenden…   05.08.2023

(*)Kültürün  hikayesi  beyaz adam ve kadın, işlevi  “her daim  bir soluk yüz”.

Oya Akyıldız  hanım ile whatsApp yazışmalarındaki esinle…

 

Merhaba Ey Can,

Dostluk bağı ilk bahar, son bahar, her bir bahar budanır.

Sözler kırk yarılır her anlamı sorulur, bir manada durulur.

Bilgelerin özlü sözü aşıkların demli  sözü eylem ile sınanır.

 Karlı dağlar saf  bilginin otağı Işkı güneş ile sağılır…   05.08.2023

 

Ferhiyat…

Tasalanma dertlenme sağlık kala bedende

Ruhun şadsa canında huzur bulun anında

 

Dağı taşı gönlüne göğe ersin denginle

Servet akçe sen köle hürlük umman nehrinde

 

Hakikati tutaman  akılı tutuk hâlinle

Kalbinden bak cihana her yanda baht seninle

 

Dünya yeyim üstüne elif be’nin üstünde

Bir huysuza sustunsa tavrın olur küstün be

 

Hakkın var mı neferde neden böyle çaban ne

İple güdesin ferdide derdin nedir benimle

 

Yoktur dostun çevrende dara düşsen kaderde

Rabim verir çare be  kaygılanma dertlerde

 

 Uzun zaman çeksende acı baldır çehrende

Yüzün olsun toprakta  bağ bostan kur teninde

 

Hikaye etme destan de eylem vicdan yelinde

Tutamazlar bendinde taşan demin deminde

 

Malın kurt kuş yesinde deva olsun her derde

Dünyanın  vay hâline zalim nefis elinde

 

Yol açalım seninle Hakk’tan gelen emirle

Konuşuk ol benimle mana örtük serimle…  05. 08. 2023

 

Huyumuz…

Ataları kıtlık çeken sabırlı bir nesilden

Neslimiz şifa tadar Manisa’da mesirden

 

Kelimeyle heceden harfi seçen nesirden

Ekine mala sap olan serin kaplar kesirden

 

Mesellerle hâl süzen sesin verir gazelden

Metero – Barbie fizan tad al huyu güzelden

 

Akıl demi gönülden yürü kadim kültürnen

Sokma akıl gözünden söz idrakı kalbinnen

 

Uzun zaman dolandık imlik imlik ulandık

Taşı sıkıp su ettik yol boyu durulandık

 

Vicdan ve merhameti  sabır ile yoğurak

Bilimsel marifeti sembollerle doğurak

 

Zor anlarda Işk ile istikameti savlayak

Haşlanmadan aşk ile kazanlarda kaynayak

 

 

 Dünyalara dağılıp manayla söz açarak

Çağı aşan nakşlarla huzur dilin çağırak…      06.08.2023

 

Bu ne menem  necaset…

Neyzen’den derleyin esini çoktur

Çağırın çağımıza şen sesini toktur

Ar eden ki en beterinden boktur

 Adaletin bu meyanda yeri yoktur 

 

Siyasetin kıskacında memleket 

Katmerli dertler yaşıyor cemiyet

 Çürüyerek kokuşur medeniyet

Her şeyi mundar eder bu necaset.    26.082023