Skip to main content
Alternatif  Yaşam Tarzına Doğru – I  Orhan Karakuş

Alternatif Yaşam Tarzına Doğru – I Orhan Karakuş

Önümüzde çöken bir dünya sistemi var. Yeni bir yaşam tarzı için toplumcu hürriyet düzeni nasıl yaşamda başat olur? Bu alternatif nasıl geliştirilebilinir?

Dinamiklerin analizi ve durum saptaması…

A. Harp ve Darp…

Mülkiyetçi dünya düzeni topyekun harp altındayken(www.gelenekvegelecek.com  ilgili yazılar) coronavirüs pandemisi ile bir garip girdaba girmiştir. Değişen bu yeni  koşulların tarihselde ekonomik, sosyal ve siyasal analizi her ülkenin mülkiyet ilişkilerine dayalı kültürel formunun belirleyiciliği altında sürmektedir. Süreci belirleyecek olan eksen mülkiyetin özüdür. Verili dünya, özel mülkiyet ve özel sektör yapılarına geniş olanaklı hukuki zemin sağlayan çeşitli rejimlerle idare edilmektedir. Ve gelişmiş denilen  emperyalist ülkeler dahil tüm dünya corornavirüs sınavında bocalamakta ve kurulu yapıları çatırdamaktadır. Çin’de görülen ilk vakıalardan bu yana geçen 6 aylık zamanda sağlık alanında yapısal çöküşleri ve insanlık dramlarını, savsaklama, ölüme terk ediliş ve sürü bağışıklığı kazanılsın tutumlarının acı örneklerini izledik. Pandemi, dünyanın doğusunda kendinde kamusal tedbirlerle kısmen kontrol altına alınmışken, batıda birkaç ülke dışında kontrolü zor salgın ülke merkezleri üretmiştir. Zaten sürmekte olan topyekun harp sürecine üstel çarpan etkisi ile giren corona pandemisi: Ekonomik ve sosyal yaşamada yoksunluk, yoksulluk ve işsizliği artırırken, sanal alemde “sanrı” ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla “algı çarpıtmaları” temelinde eski yaşam tarzında da derin krizlere neden olmaktadır. Canlı sosyal temasları en aza indirgenmiş, kontrolü sosyal mesafeyle hayatını sürdürecek insanların; mülkiyetçi dünyanın mevcut rejimleri altında yaşam kaygısı ve gelecek belirsizliği kat be kat yükselmiştir. Gök kubbede güneşin her gün doğmasına rağmen yeryüzünde bizler, yarınların olmadığı karanlık dehlizlerde yol alıyoruz…

B. Çin –ABD Odaklı Sıcak Çatışmalar Olası…

İki ülke arasında gibi görünen esasta stratejik olarak dünya enerji ve su kaynaklarının kontrolü temelinde alttan alta süren ekonomik siyasi çekişme ve kısıtlamalar, bu yaz aylarında pandeminin kaynağı meselesine bağlı olarak söylemlerde dozaj artırılacak, sonbahar ve kış aylarında dünyanın gerilimli ana gündemi “salgına aşı geliştirme” yanında bu olacaktır. Nefsi Dünya’da pek çok ülke “suyu sen bulandırıyorsun” bahanesiyle birbirine düşürülecektir. Konvansiyonel silahlar ötesi sofistike silahlarla ve istihbarı yapılarla sürecek sıcak çatışmalar bütün yeryüzüne yayılacak sınırlanacak coğrafyalara sığmayacaktır.

C. Senaryo: Dijital Yaşam mı?…

Otomasyon sistemlerinin üretimde, robotik araçların hizmet sektörlerinde yaygınlık kazanacağı günlerdeyiz. Dünyanın fiziki kas gücüne dayalı devasa ekonomik çarkı bilgisayar programları destekli uzaktan komutlu makineler temelinde gelişmesini hızlandıracak. Dünya varsıllar ve yoksullar/yoksunlar olarak bölünecektir. Tüm ülkelerin dar gelirli alt katmanlarında başıboş bir işsiz kütlesi oluşacaktır. Bir bahaneyle şehirlerde isyanlar, yağmalar ve sokaklarda kitlesel şiddet olayları yaşanacaktır. Varsıllar güvenli gettolarda dijital yaşama yönelecek, temel ihtiyaçları giderildiğinden “zevk ve sefa” onlara musallat olacaktır. Yoksullar, ölüm gösterilip sıtmaya razı edilerek kaderine terk edilecektir.  “Bindik bir alamete…”

D. Kıtlık ve Toplu Açlıklar…

Dünyanın çarçur edilen doğal kaynakları, kar hırsına dayalı özel mülkiyetli üretim teknikleri, sosyal hayatta kamusal kurumların tasfiyesiyle oluşan ultra tekellere dayalı kapitalist üretim tarzı dünya sosyal yaşamı ve ekonomisini çökermiştir. Kamusal üretim temelinde sosyal devlet formunu güçlendiren ülkeler ayakta kalacak, ultra tekellerin egemen olduğu ülkelerin kendisi de çökerken tahribatı yüksek bir harabat içine düşülecektir. Tarımsal alanda gıda temelli asal ihtiyaçların karşılanması iklim felaketleri ve ekosistem tahribatının etkisi sonucu yetersiz kalacaktır.  Açlık çekenlerin “FERYATLARI GÖĞÜ TUTACAKTIR”.

Önümüzde çöken bir dünya sistemi var. Yeni bir yaşam tarzı için toplumcu hürriyet düzeni nasıl yaşamda başat olur? Bu alternatif nasıl geliştirilebilinir?…

Devam edecek…

Baki selamlar…                                                                                                                     Mayıs 2020, Orhan Karakuş