Skip to main content
Bugün 10 Kasım – Haluk Başçıl

Bugün 10 Kasım – Haluk Başçıl

M.K. Atatürk sadece ulusumuzun değil, emperyalizmin ezdiği tüm sömürge ülkelerin de devrimci kahramanıydı.

Dört yıl gibi kısa bir zaman diliminde İngiltere, Fransa, İtalya emperyalizminin ve taşeron Yunan ordusunun işgaline son veren, Kurtuluş Savaşı’nın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal’i Kasımın onunda kaybettik.

Gazi M. Kemal Sömürge ve yarı sömürge bir ülkenin emperyalizmi mağlup edilebileceğini, ulusların kurtuluşlarına kavuşabileceklerini tüm dünyaya gösteren; sömürge ülke halklarının umudu, emperyalizmin ise korkulu rüyasıydı.

Evet, O sadece ulusumuzun değil, emperyalizmin ezdiği tüm sömürge ülkelerin de kahramanıydı.

Yaptığı devrimlerle çağdaş Türkiye Cumhuriyetini on beş yıl gibi kısa bir zaman diliminde  kuran büyük devrimci M. Kemal Atatürk’ü Kasımın onunda kaybettik.

Emperyalizmi yenmek zordu. Köhne feodal bir devleti, geri ve cahil bir toplumu çağının bilgi birikimi temelinde yeniden yapılandırmak ise daha zordu. Asıl yapılması gereken de buydu. Bunun için Kurtarıcı İrade olarak kalmamak, Kurucu İrade de olmak gerekiyordu.

Kurucu İrade M. Kemal Atatürk, tarihin o olağanüstü döneminde, Türkiye’de toplumsal değişimin tarihsel bir zorunluluk olduğunu bilerek hareket etti. Devrimci bir tarzda:

  • Feodal Osmanlı devlet yapısını, modern devlet yapısına,
  • Geri ve cahil toplum yapısını da çağdaş bir düzeye çıkaran devrimlere girişti.

Tüm sömürge ülke halklarına, bağımsızlığını kazanan devletlere, devrimci toplumsal yeniden yapılanmalara girilmeden, toplumsal dönüşümler sağlanmadan uluslaşmanın ve çağdaşlaşmanın olamayacağını gösterdi. M. Kemal Atatürk ülkemizde gerçekleştirdiği toplumsal dönüşüm -yeniden yapılanma- ile  bir kez daha sömürge ülkelerin ve ezilen halkların umudu, emperyalizmin de korkulu rüyası oldu.

O büyük bir devrimciydi.

Bu 10 Kasımda büyük DEVRİMCİ Gazi M. K. ATATÜRK’ü ve hayatını devrimci mücadelede yitiren tüm devrimcilerimizi saygı ile anıyorum.