Skip to main content
CHP’deki Süreç Esenlik Dolu Bir Çıkış Değil,  Bir Yol Ayrımıdır – Orhan Karakuş

CHP’deki Süreç Esenlik Dolu Bir Çıkış Değil,  Bir Yol Ayrımıdır – Orhan Karakuş

CHP’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ruhu ve sulh yapıcı düşünce tarzı parti külliyatına gömülmüş, entirk zehir atmosferi içinde güdük kadrolar rant ve ikbal avcılığına gark olmuştur.

Siyasi Mevta…

CHP müzmin, kısır ve kabız bir partiyattır. Tarihsel ve kültürel köklerinden kopmuş, dünyada ve ülkemizde meydana gelen hiçbir olayı ve yaşanan somut olguları kapasite olarak yorumlayacak ve vicdanı bir istikameti tayin edecek kolektif bir birikime de sahip değildir.  Uzun yıllar “Gayguyda gayda“ muhalefeti yapmış, geniş kitlelerin uyutulmasına araçsal olmuş, toplumsal değişime ve dönüşüme önderlik edecek potansiyel yapısal oluşumu da taşımamaktadır. Bu satırlarda, 45 yıldan   fazladır,  bilfiil  içinde bulunduğum ; “sol, sosyal demokrasi ve sosyalist” olarak adlandırılan bu kesimdeki   çürümeyi bizatihi  müşahede eden ve 25 yıldan fazladır uyarı ve ikazlarıyla dile getiren toplumcu yurtsever biri  vasfıyla malumu ifade ediyorum.  Bu cenah ve bilvesile CHP siyasi bir mevtadır.

Yeni bir “Yol açmalıyız”…

14 Mayıs 2023 birleşik parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik refleksleri budanmış kof örgüt yapısı ve körleşmeye akış üreten Batıcı mainin etkisiyle kendisini konsolide etmiş ve çarkçı başı liderlerle bu çarkı çevirip durmuşlardır. Ne 1960 sonrası ortanın solu ne 1971 sonrası halkçı çözüm tamamen kangren olmuş bu yapıyı değişime uğratamamış sonuçta tüm hücrelerinde “Siyo-ing devşirilmesine ram” olunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ruhu ve sulh yapıcı düşünce tarzı parti külliyatına gömülmüş, entirk zehir atmosferi içinde güdük kadrolar rant ve ikbal avcılığına gark olmuştur. Bu hâl vaziyet partiyat hayatının tüm damarlarında nefsi mülkiyetçi kültürelin damıttığı hırs ve tamahın galebe çalmasıdır.

Toplumcu yurtsever hareket dinamizmini fikri ve pratik olarak örmek ve yaşamın tüm alanlarında alternatif çözüm istikametini toprağın kadim kültürelini özümsemiş aydınlar marifetiyle mağdur ve mazlum yığınlarla birlikte, can denkliği ve eşitlikçi insan kardeşliği içinde yaşama geçirecek, bir programatik açılım ve pratik yaşamı örecek dayanışma – gönüllü katılıma ortam yaratacak doğrudan demokratik bir fikriyat ve buna uygun bir tüzük acilen gereklidir.

 Özde despotik “yeni anayasa” tartışmaların vukuu bulduğu ve açık cephe savaş coğrafyasına sürüklenişimizin apaçık ortaya çıktığı 3. Dünya top yekun harbini günümüz ve geleceğimiz açısından irdelenmesi lüzumu vardır.

CHP’den çekilmeliyiz…

Bu saflarda değişim ve dönüşümün olabilirliği kalmamıştır. Ülkemiz çeperlerinde ve yeryüzünde  sosyal ve ekonomik buhranlar, sıcak çatışmalar, çaresizlerin göç hareketleri, afet ve iklim krizlerinin tetiklediği olası gelişmeler devasa bir yıkım getirecektir.  Bu hali okuyamayan ve hale çözüm yazamayan CHP siyaseten mevcut düzeneğin iktidarına muhalefet olarak yapışık ikiz dayanağı olduğunu bilfiil uygulamalarıyla teyit etmiştir. Politik tutum alan bir kişinin kendi tavrı elbette ki kendini bağlar gibi görünür. Velakin bu tavır alış bir kar tanesinin yuvarlanmasına vesile gibidir. Kendi yapısal karakteriyle iğdiş olmuş ve eleştirdiğine benzemiş ve aynısıyla tıpkılanmış bu “nefsi siyaset tarzını” vicdani politik rota temelinde kültür devrimi ile aşabilmeliyiz.(bknz:  www.gelenekvegelecek.com  vicdani politik rota yazıları)

Allah Kerim Vesselam… Baki selamlar … 

                                                                                                                                                              Orhan Karakuş 07.10.2023