Skip to main content
İnşallah Şafak Sökecek…- Orhan Karakuş

İnşallah Şafak Sökecek…- Orhan Karakuş

Ezel evel hemhal idik, ben nefsiyle arza geldik
Bu güzelim dünyayı kirli bezle paspas ettik
Toprağa sınırlar çekip kıtalara ülke kurduk
İnsanlığa renkler çalıp bin bir çeşit ırk türettik

 

İnşallah Şafak Sökecek…

Ezel evel hemhal idik, ben nefsiyle arza geldik
Bu güzelim dünyayı kirli bezle paspas ettik
Toprağa sınırlar çekip kıtalara ülke kurduk
İnsanlığa renkler çalıp bin bir çeşit ırk türettik

Füzelerle çağlar aştık sanki Kaf dağına vardık
Uzaya istasyon kurup kapsülünü arşa saldık
Bir çöktük suyla ormana özünü gözünden çaldık
Bohçaladık her bir şeyi ışıldak kentlere taktık

Öyle böyle yollar yaptık haltı el altında tuttuk
Rusya’yı burnundan tutup Ukrayna çukruna attık
Peaca of civil deyip Çin’i Hint’e buğuz ettik
Yerkürede kanlı harple kardeşliği tuz buz ettik

Gönlü bağlı akıl şaştı olmazları olur yaptık
Vizyon sayıp ilizyonla pak zerreyi yardan attık
Sandık sandık altınları bankalarda turşu yaptık
Tahvil bono kiriptoyu akçe yapıp göğse taktık

Korku saldık obalara bacalara cihaz taktık
Bitmedi zulüm ve kırım yere göğe ağu kattık
Kim ki hakikati söyler itibarın dara çektik
Kim mağduru yazar çizer sadrını tabuta çaktık

Dönülemez eşiği aştık harpler sarmalına geldik
Çoklu krize gark olup dirimden umudu kestik
Mağduriyetler üretip kulun hakkını gasp ettik
Hak diyenin bedenini dilimleyip yere serdik

Güzelliği çor eyleyip taşları tapınak ettik
Estetik şekilde deyip markalara meylettik
Kelli felli her bir zatı reis şah padişah ettik
Hakikatin kâti şartı nektar özünü katlettik

Siyo-ing’i yüce sanıp sanal aleme park ettik
Bilim dili matematik geometriki şah mat ettik
Eciş bücüş gakguklarda bal sözleri çarçur ettik
Kıvrım kıvrım con akılla hakka kat kat perde çektik

Gelin hele can dostlarım arayış divanı kuralım
Meşverete yelken açıp Işk deryasına dalalım
Sulhun dilini bularak can kardeşliğin kuralım
Hakkaniyetli tutum ile saf uylaşımı bulalım

Razılıkla helalleşip cümleten huzur tadalım
Yolda olup yol açalım doğruluk üzre kalalım
Çıplak gelip kefen giyen nefisi çöpe atalım
Denk’i saf Işkla kuran doğal gidişata olalım

Neden yazdın bunca kıta yetişir tek söz obana
Dertler anlaşılsın diye yazzık bunca töz çabana
Tanışarak konuşarak yollar açılsa bağlara
Kulun kalbi mühürlüyse hidayet versin Rab’bena

Yazılanlar çoban olsun sürüde tekin duralım
Herkes uykusundan aysın dünyaya cennet kuralım
Kimseler ayrı kalmasın bu yolda birlik olalım
Sulh olalım sulh kalalım cümleten sulha varalım

                                                                                                         10.01.2023   Orhan Karakuş