Skip to main content
Politik Rota Değişimi – Orhan Karakuş

Politik Rota Değişimi – Orhan Karakuş

Bu süreçte iktidardaki AKP (yeni parti arayışları ve iç eleştirel söylem) ve muhalefetteki CHP  (program tadilat, gençlere ve kadınlara açılımla) sarsılacaktır. Biri bölünecek, diğeri dönüşmeye çalışacaktır. MHP artık siyasetten mevtadır. HDP ve İYİ partinin toplum nazarında meşruiyeti güçlenmiştir.

Tasavvufi Tarih Yapıcılılığı…

Ülkemizde, cumhur ittifakı ve AKP kataküllisi sonucu yenilenen 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri bir dönüşüm eşiğini ortaya çıkarmıştır. Kendilerine “ilmi siyaset ustası” diyen şark kurnazı makyavelist  siyaset erbabı ve meşruiyeti zedeleyen YSK yöntemleri, İstanbul seçimleri vesilesiyle toplumun büyük çoğunluğu tarafında ret edilmiş ve sürdürmek isteyenlere tarihsel bir ders verilmiştir. Ekrem İmamoğlu şahsında kristalize olan “sulhuyetli sakinlik” (bknz: www.gelenekvegelecek.com ) yeni politik rotanın toplumsal hareket tarzı olarak açığa çıkmıştır. Kadim kültürelin öz değerleri olan sulh, hakkaniyet ve razılıkla helalleşmeye dayalı uylaşım önümüze yurtsever toplumcu bir yol güzergahı açmıştır.

 Vicdani politik rota için ayarı tutarlı ahlak irdelememizde, “ses ve söz değişimi” olarak ifade etiğimiz,  tasavvufi tarih yapıcılığının bu yeni adımları henüz mecrasını yaşamaya başlamaktadır. Bu yeni mecrada; Ulusal Kurtuluş ve kuruluş öncesi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde fiili Sevr’e karşı kuvvai milliye ile şekil alan “cumhuriyet ve bağımsızlık” temelindeki üniter Türkiye devleti, yurttaşlık temelinde toplum devleti formuna doğru evrilmektedir.  Zamanın ruhuna bağlı olarak emperyalist harp ve darba karşı sulh ve hakkaniyet cephesi açılmakta, gizli işgale dayalı sosyo-psikolojik bir Sevr’e karşı bir kez daha bu topraklar,  “Yurtta sulh, Cihanda sulh “ şiarı temelinde “dönüşüm ve değişim enerjisi” üretmektedir. Yeryüzü, tüm Halik açısından kapitalist talan ekseninde çevre ve iklim felaketleriyle yaşanamaz hale geliyorken, dünyanın hemen hemen her ülkesinde ve medeniyetler beşiği Anadolu platosunda yeni düzenin kurucu iradesini oluşturacak sulh yapıcı eylemciler zuhur etmektedir.  Yeniden kurulacak olan dünyada; yaşamın üretim ve bölüşüm formunu üretecek olan bu yeni irade, İnşallah,  sulhuyetli sakinlik içinde yurtsever toplumcu yol güzergahında büyük buluşmalarla hakkaniyetli bir toplumcu hürriyet düzeni inşa edecektir.

AKP bölünecek, Statik CHP Önderliği Değişecektir…

Muktedirler açısından ekonomik, sosyal ve siyasi boyutları ile yaşanan bu hezimet ve yerellerde ortaya çıkan değişim basit bir seçim yenilgisi ya da el değişimi değildir. Bu nitelikli işlev dünyada ve Türkiye’de derinleşen mülkiyetçi düzenin onarılamaz istikamete girdiğini tescil eder.  Şöyle ki:

Daha önce, “ 3. Dünya Savaşında 4. Evre ” ,“Dünya Kaosa Türkiye Katostrofa “ (bknz:www.gelenekvegelecek.com ) yazılarında irdelediğim bu hususlar yaşamda tecelli etmektedir.  BOP projesi ile Libya, Mısır, Irak ve Suriye’ye müdahale eden ve İran ile Türkiye’yi hedefte tutan istila güçleri, Suriye’ deki iç savaş tezgâhında çıkmaza giren ABD öncülüğündeki emperyal koalisyondur. Kendi içinde özellikle Avrupa ülkelerinin farklı yaklaşım yöntemleri dolayısıyla açmazları olan bu koalisyon, “ABD-İSRAİL-İNGİLTERE” miğferi ile Ortadoğu’da BOP’un yeni versiyonu olan Mısır, Suudi Arabistan ve bazı körfez ülkelerini periferi tutarak yeni yapılanış içindedirler. Dünya’yı birbirine katan bu istilacı güçler,  İslam ülkeleri içinde yeni “Siffin ve Çaldıranlar “ tezgâhlamaya çalışmaktadırlar.

Avrasya’da çıkarılacak kargaşalarla Sibirya’nın doğal kaynaklarına uzanıp Çin’i dizginlemek, Ukrayna’da Rusya’yı kıskaca almak, Latin Amerika’daki devrimci atılımları boğmak ve kısaca dünyayı cehenneme çevirip, kendilerine “ yeryüzünde cennet adaları “ kurmak istiyorlar. Coğrafyamızı ve Asya’nın tümünü hedefe koyan bu stratejiye karşı (daha önce 15. Temmuz darbesini Asya’nın işgaline bir kapı olarak (Darp ve Harpler devam edecek:www.okuyay.net de) irdelemiştim. Sulh ve hakkaniyet cephesi ile direnip hakkaniyetli bir ekosistemi doğal gidişatla uyumlu sürdürmek esas meselemizdir.

Bu derin dünya ve bölge meselelerine uygun strateji geliştirmeyen iki arada bir derede kalan Türkiye’deki iktidar ve muhalefet blokları bocalamaktadır. İstanbul seçimleri ile açığa çıkan, düzen mağdurlarının dinamik güçlerince desteklenen ve kadınlar ve gençlerin ağırlıklı olarak yer aldığı derin değişim dalgası henüz kendine bir misyon oluşturamadı. Yerelde, mevcut ötekileştirici siyaseti aşan tarzlarıyla seçilen yeni belediye başkanları büyük şehirlerin tarihseldeki değişim tecrübelerini arıtamadan emperyal güçlerin politikalarına çekilmek için kuşatılmaya çalışılacaklar dır.

İktidardaki AKP ve muhalefetteki CHP süreçte sarsılacak biri bölünecek (yeni parti arayışları ve iç eleştirel söylem) , diğeri (program tadilat, gençlere ve kadınlara açılımla) dönüşmeye çalışacaktır. MHP artık siyasetten mevtadır. HDP ve İYİ partinin toplum nazarında meşruiyeti güçlenmiştir. Emperyal güçlerin senaristliğin de yeni rejim mimarisinde rol alan siyasiler yanlarına cüruf unsurları da alarak süreçteki tarih sahnesinden ineceklerdir.

Yeni Anayasal Form: Toplum Devleti…

Ülkemizin acilen birlik ve dirlik içinde davranış bütünlüğüne ihtiyacı vardır. Suriye çıkmazı yanında içimizde oluşacak; mülteciler, etnisite, inanış kaynaklı taşkınlıklar ve İran’ a yapılacak müdahale bizi de yakından vuracaktır. 31 Mart ve 23 Haziran 2019 yerel seçimleri vesilesiyle olgun bir feraseti yaşama taşıyan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, sulh huzur ve hakkaniyet taleplerini doğru formüle edecek bir politik irade oluşturabilirler.

AKP çevrelerince dillendirilen rejimi reforme söylemi, muhalefet cenahından gelen tarafsız cumhurbaşkanı ve parlamenter hükümet modeli önerileri önümüze yeni bir anayasal form açmaktadır. Eski düzeni tahrip eden kendi yapısını toplumsalda razılık temelinde kuramayan ve dirençle karşılaşan dinci siyaset ve muhalefetteki eyyamcılık çöküş yaşamaktadır. Yeniden uzlaşı salvolarıyla toplumu oyalama sürecini başlatmaktadırlar.

Mevcut seçim yasaları ve siyasi partiler yasasına dayalı eski siyasi yapılar ve liderleri yeni tarzı üretemezler, ağırlıkla  kendi statülerini sağlamlaştırmak ve yandaşlığı konsolide etmek isterler. Yerellerde ortaya çıkan dinamik değişim güçleri, sabırla yeni politik rota için ülkemiz ve dünyada  geniş bir ilimi ve bilmi felsefi  tartışmayı suhuyetli sakinlik içinde yürütmeli, denetim ve direnç yapılarında geniş buluşmalarla vicdani politik rota için  uylaşım kurmalıdırlar.

baki selamlar…  30.06.2019