Skip to main content
TOPLUMCU YURTSEVER HAREKETİN İLKELERİ 2- Orhan Karakuş

TOPLUMCU YURTSEVER HAREKETİN İLKELERİ 2- Orhan Karakuş

Mevcudu aşan  vicdani politik rota, esnek ve kapsayıcı  bir  program; paradigma  değişimi için  sulh, hakkaniyet ve razılıkla helalleşme temelinde uyum birlikteliği ile mümkündür.

Uyum birlikteliği yaşamda hemhal oluşun duygusal alanda  billurlaştırabilmiş güven ve dostluk ortamlarının yerleşik  meşveret meclislerinde  muhabbetin demlenmesiyle oluşur. Kişi kendi birikim ve  marifetiyle  bu  yola  gönüllü katkı koyar. Toplumcu yurtsever  hareketin kamusal alanda vuku bulmasının tohumlarının  toprağa düştüğü  günümüz dünyasında safımız; sulh ve hakkaniyet cephesidir. Pratik görevimiz de; hakikati yakın kavrayarak yeryüzünde tüm halikin haklarına  riayet eden  yeni bir  kamusal düzeni kurma  yolunda kolektif  bir iradenin oluşumudur.

 Doğrudan demokratik  örgütlenme modeli…

Temsiliyete dayalı sözde   katılımcı örgütlenme formları statükoyu koruyan, ötekileştirme ile hayat bulan, yasalar ve tüzel kişiliklerce korunan düzenek örgütlenmeleridir. Tarih selde  mevcut düzenek  ağaları ve kurumsal yapıları her şeyi kendi çıkarlarına kullanmada mahirdirler. Bu organizasyonlar içinde örtülü yada apaçık  entrika, kul hakkı yeme, kar  ve rantı gasp etme çeteleri yuvalanır. Mülkiyetçi kültürelin habis- kibirlik ruhunun  ve   özel mülkiyeti  kutsayan finans gruplarının hakim olduğu  bu yapılarda:  Organizasyonlar dikey  hiyerarşiktir. Altta naylon  üye, temsiliyette  yandaş  delege, yönetim kurullarında çıkar ekipleri ve  en tepede statik  lidere sımsıkı bağlı merkez yürütme, sözüm ola görüş alışverişi toplantı meclisleri ve şov yapılan stadyum kurultayları…

Güç ve gasp  mücadelesinde; ekip, grup, hizip ve  statik liderine  öz çıkarla bağlı delegasyon denilen  eyyamcı kurşun askerlerin  hepsi birden  tam tekmil orada vardır. Bu örgütlenme formları mediyatik şov ve algı operasyonları ile yürütülen  yalan  ve sanal propaganda ile güzellenir.  Alternatif  örgüsel model doğrudan demokratik yapılanıştır. Kişinin özgün varlığı ile katılımcı olabileceği doğrudan demokratik örgütlenme formaları merkezi sinir sistemimiz modeli çerçevesinde, kamusal mülkiyet formlarının  başat olduğu bir düzende kalıcı ve  yaşamsal olur.

Orta ve uzun vadeli  politik programın temel perspektifi …

  • Amaç : Ekosistem bütünlüğü ile uyumlu doğal gidişatı evrensellik bağlamında tümü ile gözeten, canlı cansız halikin hakkına riayet eden  ve pisiko-toplumsal  formu sulh ve huzur  olan toplumcu hürriyet düzenidir.
  • Pratik dönüştürücüleri :  Dünyayı anlamlandırmada  hakikat  yakın kavranırsa dönüştürücü işlev ortaya çıkar. Doğrudan demokratik örgütlenme formlarında oluşan  fikirlerin  vicdani politik  rotaya dayalı kollektif  yapılanışları dönüşüm operatörünün etkin pozitif girdileridir.
  • Dayanağı: Kadın ve gençlerin üretken inisiyatifidir.
  • Güvenlik  çekirdeği:  Vicdani politik rotanın ayarı tutarlı ahlaki formudur.

Herkesin karınca kadarınca katkısı ile form alacak toplumcu yurtseverlik miğferinden yürüyüşümüz  yaklaşım farklılıkların senkronize harmonisidir. Allah cümlemize selamet versin…

 Harp altında dünya devriminin şafağı…

 

 “Dünya ve bölgemiz coğrafyasında  durum…” ile devam edecek…     05.11.2019  Baki Selamlar… Orhan Karakuş