Skip to main content
TOPLUMCU YURTSEVER TAVIR  ALIŞ VE DAVRANIŞ  (III)… – Orhan  KARAKUŞ

TOPLUMCU YURTSEVER TAVIR ALIŞ VE DAVRANIŞ (III)… – Orhan KARAKUŞ

Binbir gece masallarının usta anlatıcısı mistik doğunun kadim dilinin üstadı Şehrazat’a ATFEN: “işitiniz”

Mülkiyetçi Dünya Can Çekişiyor…

İletişim ve informatik akışın milyarlarca insanı sanal  veya canlı bağladığı bir hars içinde yüzüyoruz. Çevremizde anlık binlerce veri, farkındalık yarattığımız bir demetin dışında nehir gibi akıp gidiyor. Algı yönetimi  ile birey insanı çaresiz bırakan dezenformasyon  kirliliği  hemen herkesi kuşatarak  bir debdebe içinde gözü bağlı koyun sürüsünün  bir elamanına  dönüştürüyor. Görsel  ve sanal medya verileri, ellerimizdeki oyuncak kutularda kare kare veya video akışıyla  birkaç saniyede farkındalık alanına girip çıkıyor. Sanal ve görsel medyada bir dakika öncesi ne gördüğümüzü hatırlayamıyor, boş  bir zihin atmosferinde sersem sersem geziyoruz. Çağın think thanklarını, yazılı, görsel  sanal medyasını  ve kültürel akışını  manüple eden “finans oligarşisi” ve  “istihbari yapıları” bu düzenin devlet mekanizmaları ve  görünür hükumet figürlerinin kuklacıları…

Bu günlerde  dünya ekonomik sosyal ve siyasal bir türbülansa girdi. Kitle eylemleri pek çok  yerde milyonları kapsamaya başladı. İklim ve çevre duyarlılığı, şiddete karşı danslı gösteriler ve en önemlisi savaş coğrafyalarında kitlesel kalkışmalar sonucu yeni  eylem tarzları ortaya çıkıyor, öngörülemez ve  yönetilemez bir sürece giriyoruz. En ufak bir etki milyonlarca veriyi alt üst eden bir   anaforda “kelebek etkisi”  yaratıyor. Londra’da   apaçık bir savaş örgütü olan NATO çatırdıyor. BM etkisini  günbegün yitiriyor. Doğu bloku kendi içinde  gerim gerim geriliyor. Tüm ülkeler  çekili yay üstünde… Çalkantılı ekonomik -sosyal fay hatları derin kırılmalar içinde. Mafiil yapılar kültürel katmanların  nefsi yönlendiriciliğinde, düzenli düzensiz savaş senaryolarını  ve militarize  mekanizmalarını devreye sokmaya ortam hazırlıyorlar…

Harp altında dünya devriminin şafağı…

“Bak güneş doğuyor” mu?  Geleceği birlikte ne ile kurabiliriz. Bu  kaotik ortamlarda  nasıl bir yol açılacak? … Umudu çoğaltan bir üslupla yeni çağın toplumcu yurtsever  öncüleri; bilgi-tecrübe birikimleri temelinde ve  sulhuyetli sakinlik halinde  yeryüzü ekosistem gidişatını doğal mecrasına çekmek için yeni tarz bir hareket ile yol açmalı ve yürüyüşe çıkmalıdırlar. İnanış farklılıkları, görüş iletisinin zaviye çeşitlilikleri ve kendimize yakıştırdığımız sıfatlardan arı “insan kardeşliği” ve “kul hakkına riayet” temelinde bir dayanışma ağı üretilmelidir.

“Doğal afetler” doğal olmaktan çıktı. İnsan eli ile gezegenimizin dört bir yanı, havası, suyu ve toprağı zehirlendi. Şimdilerde, kıtaları ve  tüm ülkeleri bir girdap gibi içine çeken harp ortamı her yanımızı sarıyor. III. Dünya savaşının 5. Aşaması NBC savaşları pimi, “İran’a müdahale” senaryoları altında çekilmek için geri sayım  yapılıyor. Ve  “Şimdi davranamazsak ne zaman?” sorusu beynimize  bir ok gibi saplanmış bekliyor…

“Sulh yapımcılarının zuhuru” …  

            Zamanın ruhu sulh ve hakkaniyet cephesini örmek… Ebeveynlerimizin mülkiyetçi hırsı ve bizim içinde bulunduğumuz kuşağın marifetleri bu dünyayı yeni nesiller için yaşanamaz kıldı. Genç insanların öfkesi her yerde kınından çıkıyor. Yarından umudunu kesen  kent ve kır yoksulları, göçmenler  toplu intihar yoluna giriyorlar. Bu “neler  oluyor ?” diye  herkesin üzerinde düşünmesi gereken simsiyah hakikat.

 Binbir gece masallarının usta anlatıcısı mistik doğunun kadim dilinin üstadı Şehrazat’a ATFEN: “işitiniz”…  

Cümlemize Allah selamet ve huzur versin… 

Hoşça kalınız dileklerimle… baki selamlar       

Orhan  KARAKUŞ  07.12.2019