Skip to main content
Coronovirüs Pandemisi ve Toplumcu Yurtsever Hareket Koordinasyonu (IV)…/Orhan Karakuş

Coronovirüs Pandemisi ve Toplumcu Yurtsever Hareket Koordinasyonu (IV)…/Orhan Karakuş

Yeni tarz bir yaşamda meselelerin çözücü çekirdeklerinin , tüm alanlarda ;”sulh yapıcılığı temelinde hakkaniyetli ve merhametli davranışları” pratik olarak geliştirmesi gerekiyor

Bambaşka derin krizler ve çözücü değişim çekirdekleri…

 Sulhuyetli sakinlikte yol açmalıyız. Günümüz dünyasında söylentisi vukuundan beter günler yaşıyoruz. Coronavirüs ve fobisi toplumsal davranışlarda yüksek düzeyli panik oluşturuyor. Bir adım sonrası bireysel kaygılara dayalı karmaşa ve kaostur. Bu anlar, taşıdığı belirsizlikler ve davranışsal yönelti farkları vesilesiyle öngörülerin zayıf kaldığı, yönetilemez bir durum taşırlar. Yüksek bir şelalenden suyun polarize dökülmesi halidir. Bunun sakinleşmesi için “basit kurallı” derin bir sukunet ortamına ihtiyaç vardır. Moderniteye dayalı mülkiyetçi düzen; üretim araçlarının özel mülkiyeti temelinde mega kentlere insanları üst üste pelte gibi yığdı. İklimi bozunuma uğratarak doğal çevreyi tahrip etti. Geri dönüş eşiği aşılan bu boğuntudan nasıl çıkılacak?  Suyun doğal döngüsünü model alırsak; kirlenmiş akışkanlığın güneş termiği gibi bir operatörle arıtılması ve temizlenmesi gereklidir ki, bu mülkiyet verili düzenin değişiminde zorunlu bir aşamadır. Bunun için ilk önce kültüreldeki  “ben merkezli” düşünüş ve ekonomideki kazanç odaklı  “haris tamah” izole edilmelidir.

Kamusal alanların güçlendirilmesi ve özel mülkiyet ve girişimlerin sınırlandırılması, ortak mülkiyette kooperatif modellerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, kamu destekli işletmelerin tarımsal ve temel ihtiyaç ürünleri alanlarında organize edilmesi ve geniş doğal çevreye yayılması lazımdır. Bu süreç yaşamın tüm alanlarında bilinç sıçraması yanında yoğun aktivasyonunu gerektirmektedir.

Düzen değişimi bir coşku ve geleceğe dair aranan huzurun heyecanıdır. Değişimi öncelikle gençlik duyumsayarak yaşamak ister.  Etkinlik kesitlerine bağlı olarak yeni nesilleri içinde meseleleri irdeleyici, uygulamada deneyim kazandırıcı,  sonuçları kıymetlendiren “çözücü küme çekirdeklerin”  planlanması için yeni bir eğitim modelini ortaya çıkartılması acil ihtiyaçtır. Pür ve teorik bilimsel alışmaların uygulama destekli, ruhani ilimsel çalışmaların ise ahlak ve edep düzgünlüğü temelinde kıymetlendirilmesi ve ircası esastır. 

    ABD  ve  Avrupa da özel  teşebbüsün sağlık  sistemi çöktü…

Dirimselin biyo-toplumsalında aranan koruyucu hekimlik temelinde ana karnından başlayan sağlık ve doğal gidişatla uyumlu beşikten mezara eğitim, sağlıklı temelde huzur ve güven ortamı; yani eğitim, sağlık ve güvenlik sarmal bir ekonomik örgü. Dünya sağlık örgütü(WHO) : “Tüm dünya’da coronavirüs  pandemik aşamaya geçti ve Avrupa’nın merkez üs  olduğu” açıklamasını yaptı. Çin’in dış işlerinden bir yetkili ABD’yi yayıcı kaynak gösteren ve ileride açığa çıkması muhtemel Çin’i dizginleme hedefi ile başlayan ve İran’ı yerle yeksan eden bu salgın için gönderimde bulundu.  WHO genelde sağlık sistemi zayıf ülkeleri vuracak dedi. Velakin,  diğer yandan İTALYA ve İSPANYA ülke düzeyinde karantinaya alındı. Fransa’da acil durum, Almanya’da Merkel’in: “nüfüsun %60-70 etkilenecek” açıklaması, İngiltere’nin % 80’i enfekte olacak ve ABD’nin “ülkede acil durum” ilanı… vb. uygulama ve açıklamalar oldukça üst düzeyde olağan dışı. Elimizdeki bu açıklamalar durumun vahametini göz önüne koyuyor. Fakat medyada servis edilen bilgiler sağlıklı değil, sahada olup bitenler hangi istikamette seyir ediyor?  Bunların dayanaklarının “durum analizi” (H.Pioncare) gerekiyor. Kısaca irdelemelere kaynak oluşturan verili şartlar düzensiz ve kaotik.  Böyle bir ortamda belge ve bilgi mantığı ötesinde yine Henri Pioncare’nin deyişiyle “sezgiye”  yer vermek gerekiyor.

Kendi sezgilerim bu dünya yaşamının yerleşik düzenindeki tüm alanlarda yeni bir aşamaya evrildiği ve yaşayacağımız beş-on yıllık süreler sonunda insan eli vesile  “küçük kıyametimizi” yaşayacağımız istikamette. Olumlu istikametteki gelişimi için hayra vesile olursa diye iyimserlikle yıllardır yazar dururum: sulh yapıcılığı temelinde değişimi huzur ve güvene çevirecek, umudu çoğaltan, farkındalığı artıran ve merhameti öne çıkaran dayanışmacı bir tarzı yaşamda başat hale getirmemiz gerekiyor. Böyle bir niyetle gayret bizden, Allah kerim vesselam…

Ne yapmalı ve nasıl davranmalıyız…

“Toplumcu yurtsever hareketin kamusal alanda vukuu bulmasının tohumlarının toprağa düştüğü günümüz dünyasında safımız; sulh ve hakkaniyet cephesi ve pratik görevimiz; hakikati yakın kavrayarak yeryüzünde tüm halikin haklarına riayet eden yeni bir kamusal düzeni kurma yolunda kollektif bir iradenin oluşumudur.”… bknz: (www.gelenekvegelecek.com  toplumcu yurtsever hareket ilkeleri… 07.11.2019 ve ilgili yazılar.)

Bugün olağan üstü durumu “14 hijyen kuralı” çerçevesinde, genelde evlerimizde kalarak yaşamaya çalışıyoruz. Acil olmayan pek çok iş ve görüşmelerimizi belirsiz bir geleceğe erteliyoruz. Sağlık personelinin “yaşamı sağlık temelinde korumak” için fedakârlıkla ön safta mücadele verdiklerine vurgu yaparak onlara hem moral hem de ortam rahatlığı açısından destek olmak elzemdir. Okullarda eğitime ara verilmesi olumlu, farklı formda ikinci dönemde eğitimin sürdürülmesi için gerekli altyapı ve düzenlemenin yapılmasına odaklanılmalıdır. Karantina hazırlığı çerçevesinde bazı olumsuzlukların yaşanması ve huzursuzluk olması doğaldır. İdareci ve hükümetin pek çok alanda yetersiz kalacağı bu olağanüstü şartlar altında ayrımcılığa son veren ve kısır siyasi çekişmelerden uzak dayanışmalar ön plana çıkarılmalıdır “Yarın sokağa çıkma” yasakları ve karantina şehirler ve bölgeler altında kendimizi daha da izole edecek şartlarda yaşamı sürdürmemiz yüksek düzeyde olası.

Yeni tarz dayanışma içerikli bir yaşam için; varlığın paylaşımı ve dar gelirli ihtiyaç sahiplerine kamusal kaynaklar kadar şahsi olanaklarının da ölçülü sunumu temelinde sulhuyetli sakinlik halinde örgüsel tedbirleri ihmal etmeden bir yürüyüş geliştirilmelidir. Mevcut iktidar elitleri dayatmacı, devlet aygıtını ve idari yapılarını yandaşlara peşkeş çekerek yaşama zorbaca müdahale ettikleri için süreçte bu tutumları devam ettirmeleri kaosu artıracaktır. Kanımca, iktidarın yanlışlarına dayalı ve alternatif üretemeyen bu kadük ve güdük muhalefetin güven verici istikamete girmesi de olası görünmüyor. Kısaca tahrip edilen bir kamusal yaşam ve idari –siyasi arızai mekanizmamız var. Buradan çıkış için yeni arayışların filizlendiği politik ortamlarda, sağduyuya dayalı, katılımcı ve demokratik davranış atmosferine dönüş yoluna girilmelidir. Değişimi, alışkanlıklarıyla kazanç ve statükolarını koruma tutuculuğu olan bu yerleşik siyasi kadrolardan ve mülk sahiplerinden beklemek safdillik olur. Yeni tarz bir yaşamda meselelerin çözücü çekirdeklerinin , tüm alanlarda ;”sulh yapıcılığı temelinde hakkaniyetli ve merhametli davranışları” pratik olarak geliştirmesi gerekiyor…

devam edecek… Baki selamlar…                                                                                                                                                                                                                 16.03.2020, Orhan Karakuş