Skip to main content
III. Dünya Harbine karşı Güçlü ve Hür Türkiye’nin yeri: Sulh ve Hakkaniyet cephesi – Orhan Karakuş

III. Dünya Harbine karşı Güçlü ve Hür Türkiye’nin yeri: Sulh ve Hakkaniyet cephesi – Orhan Karakuş

 1 Mayıslar, Ramazan bayramı bereketi, Kızıldere ve Dar ağacındaki  güller anısına.

 “Top yekün harp” meydanında ülkeler ve devletler savaşı…

Dünyanın hali apaçık ortada. Pek çok ülke sıcak çatışmalar, ekonomik buhranlar ve iç kargaşalar içinde, yeryüzü tüm alanlarındaki sıcak cephelerde savaş, açlık, kıtlık topografyası ortamına doğru gidiyor. Görsel yazılı sanal medyatik terör ve siber savaşlarıyla destekli; şimdilik yarını meçhul sofistike füzelerle hedef gözetmeksizin vurulan Ukrayna  batı yakası muktedirlerinin haris emelleri için kurban ediliyor. Seçilmiş kavim ile Ana kraliçenin vahşi kovboyu Biden’le uzun sürecek yıkımcıl sıcak savaş senaryolarının uygulanmasına istihbari medya manipülasyonu ve finans kıskacındaki tüm mülkiyetçi düzeneğin uluslararası kuruluşları boyun eğiyor. Görsel ve sanal ortamlarda sahne alan komedyan Zilensky” bir yandan bu liberal görünümlü katliamcı liberal ırkçılığa sitem ederken diğer yandan kendi halkının kıyımında, insanlık ve ekosistem suçları işleyen despotik Rus rejimi  kadar aktif rol alıyor.

Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların sahne aldığı medyatik algıyla bükülen sahada uygulamaların at izi/it izine karışıyor”. Kaotik bir karmaşa kısım kısım uygulamaya sokuluyor. Batı’dan kibirik kışkırtmayla, doğudan sinsi sırt sıvazlamayla dolduruluşa getirilen “Kaslı muktedir RUS’lar” açık ve kapalı iki yönlü keten pereye alınıyor. Görsel ve sanal medya sultası altında piyasalaşan algı çarpıtılması, duygu bükülmesi, milliyetçi hezeyanların yükseltilmesi ASYA’daki enerji, kritik madde, su ve gıda kaynaklarının talanını için hazırlanan ajandanın saha propaganda aparatları halinde tepe tepe kullanılıyor. Tüfek icat oldu mertlik bozulduKöroğlu’ya atfen NBC başlıklı ve süpersonik füzelerle harpler tamamen insanlık suçu oldu”. Muktedirler güvenli sığınaklardaki fildişi kulelerini ve katmerli yer altı sığınaklarını tatlı canlarının koruyacaklarını sanarak tüm dünyayı ateşe sürüyorlar. Seyre dalmış uyuşukçul tamahkar dünya insanlığı, nefsi mülkiyetçi düzenek muktedirlerinin kültüreliyle kuşatılmış halde afsunlu mankurtlaşmış beyin felci dahilinde akıl tutulmasıyla pert ve pelte yaşıyor. Sulh yapıcı hakkaniyetli bir kolektif iradenin şümul bulması bu toz duman içinde sancılar içinde doğum halinde, bambaşka bir geleceği birlikte kuracak oluşumlar ise yaşamda tohumlanıp filiz atıyorlar.

Üç yıldan uzun yedi yıldan kısa sürecek  bir karanlık dönem…

İngiliz aklının devrede olduğu, ABD süper gücünün koordinasyonundaki NATO’ nun savaş konseyi olarak saf tutuğu Ukrayna –Rusya sıcak savaşı, mülkiyetçi düzeneğin neoliberal ve ırkçı batı yakasıyla”  mega Çin’in desteklediği şark despotluğu arasında apaçık sömürge elde etme minvalindedir. Ajandası kirli ve mafiil odaklarca hazırlanan bu III. Dünya top yekun harbinin uzun erimli planlamaları etkisiyle oluşturulan devletler ve ülkeler savaşı aşaması kısa sürede tüm Karadeniz havzasına ve doğal hinterlandı olan bölgelere sıçratılacak, süreçte Baltık ülkelerini de kapsamına alarak genişleyecektir.  Harbin son aşamasına ramak kaldı, savaş tüm yeryüzüne yayılma istinadı yaşıyor. Artık sanal güçlerin kod ve dizayn verdiği  savaş hayır platformları ya da barış hareketi gibi pasifist oluşumlar bu yıkım ve katliam süreçlerini durduramazlar,  dirimsel güçlerin gününü ve akıbetini hayra dönüştürmede yetersiz kalırlar. Yeryüzü dönenceleri arasında kalan sağduyulu ülkelerin bağrında yeşerecek  “Sulh yapıcı kolektif iradenin” doğal gidişatı koruma ekseninde sürece müdahil olacağı dinamik bir değişim hareketi koordinasyonuna ihtiyaç vardır. Yüksek düzeyde iyi tanımlı ahlaki kıymetleri olan bu sulh yapıcı koordinasyon güçleri, kamusal alanda hakkaniyetle adaleti sağlayacak, değişim programıyla tüm halikin hakkı için “sıratel müstakimde”   salih bir yol güzergahına geçebileceklerdir.   Allah’ın izniyle bilinçlerimize nakş edilmesi gereken çıkış yolu budur.

Gönül deminde akletmeyle vicdanı istikamette yürüyüş…

Nefsi emarelerine yenik muktedirlerin rasyonalite şallı nefsi emarelerine dayalı  “akletmesi” yalan ve talana dayalı harp ve darplar üretmektedir. Muktedirlerin kontrolü altındaki medya ultra psikolojik savaş aracı olarak yerel ağlarıyla birlikte sahadadır. Putin şeytanlaştırılmakta, Ukrayna kurban edilmekte sahte ve yalancı kahramanlarla dünya insanlığının basiret gözü bağlanmaktadır. Medyada servis edilen haberlerin hemen hepsi dezenformasyon ve savaş çığırtkanlığına sözde meşru ve etik kılıf bulma içeriğindedir.

Gönül deminde aşk ve merhametle kamusal vicdana dayalı “akletme” ekosistem doğallığına yaslanarak içe doluşun bütünselliğinde sulh ve hakkaniyet cephesini örecek güçlü bir ruhani akış ve toplumsal yürüyüşle oluşturmalıdır. Karanlığı ve karamsarlığı def edecek sulh yıldızları ada ada toplumsaldan kuvvetle fiilleşip ufkumuzu açık ve aydınlık kılmalıdır.

 Muktedir güçlerle masa haramileri ve bir posttaki dervişanlar..

Ülkemizde,  muktedir güçler bağlantılı nefsi siyasetin beşli yapısalı, altılı ya da üçlü partili masa itifakları özünde harami sofrası için kurulmaktadır. Öyle ya da böyle nefsi mülkiyetçi düzeneğin daha muhkem ve sürdürülebilir olması için ayrı kulvarlardan aynı değirmene su taşımaktadırlar. Beynimizi bulandıran, kalbimizi hamasetle yoğuran ve gözümüzü bağlayan düzenek senaryosunun bu tiyatro figürleri geleceğimizi heder eden bir rolü perde perde oynamaktadırlar. Bu tiyatro perdesi açılıp kapanırken toplumun gönencine katkıda bulunan kamusal kurum ve kuruluşlar iğdiş edilmektedir. Çıkmazlara düşürülen geniş yığınların, geleceği çalınan ve umudu tüketilen gençlerin,  ekonomik ve sosyal buhran altındaki geleceği kapkara bir kabusa dönüşmektedir.

Dünyada tedarik zincirleri kopmakta, ülkelerde kıtlık ve açlık yaygınlaşmakta, temel ve asal ihtiyaçlar fahiş fiyatları tavan yapan mal ve hizmetler dolaysıyla giderilememektedir. Yoksul ve yoksun insanlar tüm yeryüzünde aç, çaresiz ve bitap durumdalar.

Yurtta ve cihanda sulh yapıcılığı için yepyeni bir ruhla donanmış fütuhatla sulh yapıcı gönül erleri ve bir posta sığan dervişanlar sahada yer almalıdır. Selamete erişmek ferah bir ortamda huzurlu yaşam kurmak için her şeyin ve herkesin somut beklentisi budur.

Toplumcu hürriyet nizamı için kültürel devrim ve gençliğin dinamizmi…

Toplumcu yurtseverlikte yeni ufuk: “Güçlü ve hür Türkiye” ana şiarımız,”Sulh ve hakkaniyet cephesi” safımızdır. Geleceği birlikte kurabilmek için oluşacak olan ülkenin demokratik – kolektif doğal iradesi; nefsi mülkiyetin harp ve darplarıyla yürüyen hunhar eylemini sulh yapıcılığına evirtirken, razılıkla helâlleşme temelinde kul hakkına riayetle kamusal alanı sağlam toplumcu hürriyet nizamı için yol almalıdır.

 Kültürel devrim halkası yazılarında nefsi kültüreli damıtma, arınma ve dirlik içinde huzurla yaşama dair genel yaklaşımı Tasavvufi Praksis yol temel küme dayanaklarıyla dile getirdim.                                             (  bknz:www.gelenekvegelecek.com ). Kültürel devrimin irca boyutu yazılı, görsel yada estetik alanında ceryan ederken pratik boyutunun yaşamda iyi tanımlı ahlak ekseninden uygulanmasına gayret edilmelidir.

Her şey yeni olanın doğallığında can ve anlam bulur. Şafak huzurlu bir gelecek için günlerimizi ağartıyor. Her yaştan diri ve olgun gençler, geleceği hür ve umutla dolu dolu yaşamak için doğal gidişatta vicdani inisiyatifin dirimseli içinde olmalıdırlar. Değişim ve dönüşümün enerjisi dönenceler arası coğrafyamızdan tüm yer yüzüne yayılmaktadır.

 Günümüz ve akibetimiz hayrola. Bayramlar kutlu ve bereketli ola. Sulh cenginde toprak olanların ruhları şad ola.  Allah kerim vesselam.  

Baki selamlar…                                                                                                                         01.05.2022 Orhan Karakuş