Skip to main content
NERDE KALMIŞTIK

NERDE KALMIŞTIK

Geleneğimizden aldığımız devrimci irade ile günümüzün değişen koşullarında toplumsal mücadelenin yeni koordinatlarını çizerek geleceğe adım atmak için “GELENEK VE GELECEK” platformunu 14 Temmuz 2016 tarihinde kurduk.

Yarınların süratle bugüne dönüşmesi nedeniyle siyasal saptamalarımızın gerçekçi olmasına özen gösterdik. Ve unutmadık siyasetin eylem ve uygulama yetisinin “bugün” olduğunu. Bu nedenle, yarın için söylediklerimizin arkasında durmayı olmazsa olmazımız olarak kabul ettik.

Ama, yarının yükünü kardırmakta zorlanmalar oldu ve 6 Ocak 2018 tarihinde “gelenekvegelecek.com” wep sitesinin yayınına ara verdik.

Yarın için söylediklerinin arkasında durmakta direnen bizler,  başladığımız işe devam etme kararı aldık ve ilk olarak “gelenek ve gelecek” wep sitesini yeniden faaliyete geçirdik.

Yine, siz okurların karşısındayız.

Neler yapmıştık?

Emperyalist sistemin ve işbirlikçi yöneticilerin Cumhuriyet ve değerlerine azgınca saldırdığı, karşı devrimin zincirlerinden boşaldığı:

 • Cumhuriyetin ekonomik temelini oluşturan kamu kurum ve kuruluşlarının çökertilerek elden çıkarıldığı,
 • Laik eğitim ve yaşam tarzının tahrip edildiği,
 • Devletin bir avuç zenginin devleti haline getirildiği, yoksunun sadakaya muhtaç edildiği,
 • GBOP ile bölge ülkelerinde kışkırtılan etnik ve mezhep savaşlarla aynı ülke insanlarını birbirini kırdığı,
 • Örgütlenme özgürlüğünün zayıflatıldığı, baskı altına alındığı,
 • Emperyalist sistemin iç olgu haline gelip bütün yurdu sarmaladığı

bir dönemde işlerlik kazandırdık “Gelenek ve Gelecek Platformu”na.

Bu doğrultuda,

 • Gelenekvegelecek web sayfasında, Ülkemizin sorunlarına yönelik araştırma ve inceleme yazılarımızı, makalelerimizi yayınladık.
 • Haftalık Çarşamba toplantıları ile iç-dış politika, ekonomi, enerji, referandum, seçimler vb. birçok konuyu ele aldık, tartıştık.
 • Konularında uzman akademisyen ve araştırmacı yazarlara konferanslar verdirdik.
 • “Referanduma Nasıl Bakmalıyız?”, “CHP Kongrelerine Dair: Ankara’da İktidar, Türkiye’de İktidar” kitapçıklarımızı yayınladık.
 • CHP Gençlik Kolları’nın ilerici geleneğini günümüz gençlerine aktarmak amacıyla CHP Gençlik Kolları Tarihi çalışmasına girdik: “1961’den 2017’ye Gençlik Kolları Toplantısı”nı düzenledik.

Beraber olamadığımız ara dönemde dünyada ve ülkemizde önemli değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin paralelinde, teoride ve pratikte yeniden sizlerle birlikteyiz.

Yeniden merhaba!..