Skip to main content
Razılıkla Helâlleşme…1 – Orhan Karakuş

Razılıkla Helâlleşme…1 – Orhan Karakuş

Razılıkla helâlleşme: müzakere, pazarlık ve hesaplaşma mizanına dayanmaz…

Daha önceki irdelemelerimde dile getirdiğim iki önemli paragrafı dikkatinize sunarım:

“Mevcudun haldeki bir meselesini Fuzzysel mantık ile irdelemeye yöneldiğimizde  meşru- edebi-makul- itibari olarak herkesçe kabul edilecek kültürel potensiada dilsel değişkenin atomik birimlerini, önceden ifade ettiğimiz dizge yapı (Tasavvufi Praksis) taşlarından birkaçını da alarak söyle sunabiliriz: Nefsine hakimiyet, (nefsi mutmain) Hakk’a riayet, (doğruluk ve dürüstlük) ,  Vicdani olana katılım, Sulh yapıcılığı, Hakkaniyetli paylaşım, Razılıkla helâlleşme, Merhamet ve aşk, Ünsiyeti bilme tüm bu kritize kavramları korku, kin, nefret ve sömürüyü ortadan kaldıracak salih bir amaç için  ‘hakikati yakın kavramada ayarı tutarlı ahlak’ın temel kümesi  olarak adlandırmak yerinde olur… (Vicdani politik rota ve iyi tanımlı ahlak (2) www.gelenekvegelecek.com  ile sunmuştuk. (13.01 2019) 

Yeni “ses ve söz”: Tasavvufi praksis felsefi dizgesi yaklaşımı ışığında, vicdani istikamette toplumcu yurtseverlik miğferinden yürüyüşle, bambaşka bir eylem tarzı olan sulh yapıcılığı temelinde,  hakkaniyetli toplum devlet formuyla, razılıkla helâlleşme, uylaşımına dayalı olarak toplumcu hürriyet düzeninin yeryüzü bütünlüğü ve eşgüdümünde birlikte inşa edilmesidir. (A’dan Z‘ye (3) www.gelenekvegelecek.com ‘da dile getirdik. (10.04.2021)

 Toplumcu yurtseverlikte: Müzakere gerektirmez razılıkla helâlleşme toprağın kadim kültüreli öz değerlerinden biri olup kamusal alanda politiktir. Bilerek mağduriyet yaşatılan kişiler /topluluklarla karşılıklı hatalardan maddi ve manevi olarak arınma, merhamet ve vicdani istikamet temelinde arıtılmış sulh yapıcı kuantif operatörler olup özleri kul hakkına riayette hakkaniyetli olmaktır. Razılıkla helâlleşmede travmaya neden olan kimi şahsiyetlerin iade-i itibarları takdir edilir, yapılan yanlışlıklar için özür dilenir. Kırım, kıyım, soykırım, sürgün ve zorla asimilasyon öğeleri yüksek tarihsel mağduriyet yaratan kimi toplumsal olaylarda patolojik tümörlerin ortadan kaldırılmasında; kültürel arınmanın yanında kurumsal olarak maddi manevi tazminat sunulur. Anayasal hak ve yükümlülüklerin uygulanmasında meşruiyet tabanlı kanunların önünde eşit yurttaşlık temelinde; kader ortaklaşmasında birlikteliğin tesis ve devamı, toplumsal dokunun karşılıklı rıza temelinde yeniden oluşumu yanında birlik-dirlik-ufuk uylaşımı için yürütülen insandan-insana, topluluktan-topluluğa doğru müşfik bir şefkat eylemliliğidir. Bu salih eylem, öz değer setleri  hemen hemen  birbirine denk olan  merhamet ve vicdani istikametle sürdürülür . Razılıkla helâlleşmenin temel kümenin diğer öğeleriyle iç içe ve sulh yapıcılığı ekseninden hakkaniyetli bir tutumla tama yakın yapı kurmak amacıyla yürütülmesi ve sıkı denetlenmesi lazımdır. Bu vicdani politik bir tutumdur.

Kişi neden helâlleşme arar? Topluluk ya da geniş ahaliye karşı; kasıtlı kötülük, bilerek hatalı davranış, yanlışa düşerek vicdan azabı çekmek, hile ve şer uygulayarak kul hakkına tamah vb. gibi hal vaziyetler ortaya çıktığında özellikle Allah’ın sevgisine tekrar mahzar olmak, içindeki söndürülemez çatal acıyı dindirmek ve cehennemin 7. katına düşmemek için merhametle vicdani istikamete yönelerek “helalleşerek” yürümek isterler. Bu beşeri bir haldir.

Kurumsal yapılarda; oluşumları gereği mesellerin hallinde çıkan arızaların giderilmesi için demokratik katılım ve rızaya dayalı haklar ya da ödevler vardır.  Buralarda kritize  eleştiri öz -eleştiri  süreçte tasfiye veya sönümleme işler,  “helâlleşme” pek mümkün değildir. Kamusal alanda “birlikte yaşam kuralları ve sorumlulukların oluştuğu nizam ortamına razılık gösterme” işlevini bozan kodlanmış nefretçi uygulamalar, aleni suçlar, yolsuzluklar, toplumun geleceğini gasp, yurttaşlarına ülkeden umudu kestirmek, tarihselde oluşan yapının iç ve dış etkilere karşı dayanaklarını yitirmesi meselelerinde skalası geniş hesap mizanı oluşturularak hukuki olarak ölçülü müeyyide uygulanır. Kamusal kurum ve kuruluşların rızayı sağlamada amacı; birlik dirlik ve ufuk uylaşımı için özümsenmiş anayasa dayanaklı meşru kanunlarda tüm yurttaşlara / üyelere / mükelleflere yanı sıra doğal gidişattaki tüm halik için adil ve hakkaniyetli  bir  hukuka dayalı olan toplum devletinin üretilmesidir.

Mevcut iktidar/muhalefet: “helâlleşme isteği”- “helâlleşme yolculuğu”…

“Helâlleşme” kavramı çerçevesinde yapılan tartışma ve dalaşmaları, kadim kültürel öz değeri olan “razılıkla helâlleşme” sentetik kavramının gündeme gelmesi ve yaşamda yeniden yeşertilmesi için mana ve ayarı iyi tanımlı Ahlâk temel kümesinden kopuk ele alınmasına rağmen olumludur.

İktidar çevresi: Öncelikle dini duyguların istismarı çerçevesinde AKP lideri Erdoğan’ın daha önceleri  “sözlerine güvendik, kandırıldık, bilemedik” temalı sözde “FETÖ nedameti” (bugün aynı strateji ve taktikleri uygulayan bir saray rejimi var) ve yakın zamanda pandemi vesilesiyle de yurttaşlara verilen ızdıraplardan dolayı “helâllik istemesi”  seçmen tabanının bir arada tutulması dışında toplumda ve kamu vicdanında pek karşılık bulamadı. Hata ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun:  “vatandaş destek bekliyor” temalı  “ne helâlleşmesi kardeşim? çıkışına neden oldu.(15.06 2021)

CHP lideri Kılıçdaroğlu Kavram (helâlleşme) biraz benden çok, benim dışımda CHP’ye mesafeli olan kesimlerin dillendirdikleri kavramdı. Güzel bir kavram aslında. Barış, sevgi, hoşgörüye çağrı yapan bir kavram ifadelerini kullandı. www.cumhuriyet.com  (18.11.20121)

Basından :                                                

 “Helalleşmek yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklarına yapacağız. Kim ne suç işlediyse hukuk onun hesabını soracak. Ben bu ülke çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski’yle helalleşeceğiz. Sivas, Maraş mağdurlarıyla, Diyarbakır hapishanesi mahkûmlarıyla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesiyle, Soma’yla helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gençlerimiz asıldı, onlarla helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.” (Mektup temalı Kemal Kılıçdarğolu beyanatı)

Hem AKP liderliği (tribünlere yönelik) hem de CHP liderliği (bagajında bir çok şeyler) kadim kültürel dayanağı dışında kısmen istismar taşıyan ve işlerine gelen yöne dokunarak;  birlik, dirlik, ufuk uylaşımı temalı hakkaniyetli toplum devleti marifetiyle sulh ve huzurla yaşamak dışında  “taşıdıkları ajandaların” açtığı bir kulvarda yürüyorlar.

Cihangir İslam Millet İttifakı ise insanı esas alarak bugün vatandaş olmasa bile bu topraklarda yaşayan bütün kimliklere, ülkenin revizyona ihtiyacı olduğunu görerek yaklaşıyor. Yeni bir toplumsal sözleşme ile kimliklerimiz üzerindeki baskıyı kaldırıp, her kimliği meşru ve eşit kabul ederek, bunların bir araya gelmesiyle yeni bir yapı kurulmasını esas alıyor” diye cevap verdi.(abç)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme yolcuğuna çıkma’ kararı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Helalleşme ayrı, hesaplaşma ayrı” dedi.

Cihangir İslam’ın “açıklamasına” , Muharem Eekek’in “rötuşlamasına” ve Kemal Kılıçdaroğlu  “açılımlarına” ve iktidar sözcülerinin  28 Şubat üzerinden “yargılama restine” daha yakından ayrıntılı bakıp gördüklerimizi ve olası sonuçları irdelemeye devam edeceğiz .

 Razılıkla helâlleşme: Kılıçdaroğlu notu olan “müzakere gerektirir barışa” değil uylaşımla hakkaniyetli davranış için sulh olmaya, tahammül çerçevesinde hoşgörüden öteye müşfik tonla merhamet ve vicdana dayanır, karşılıklı sevgi üretmenin ikmal kaynağıysa ayarı tutarlı ahlak kümesi öğelerinin iç içe bütünlüklü olarak yaşama geçirilmesidir…

Devam edecek… baki selamlar…

Orhan Karakuş 21.11.2021