Skip to main content
Şiir – Kaside 2 – Orhan Karakuş

Şiir – Kaside 2 – Orhan Karakuş

Şiirler: Etik söz sanatı…, Yaşam Çiceğinin hikayesidir…(1), El-Hayy ol dedi… (2), Politika Yol demek…(3), Yolu ara ve yolda ol…(4), Yeniden kurulmalı dünya… (5)

Etik söz sanatı…
Gül Muhammed vahiy dedi Nebi İsa “susma” seçti
Davut’da musiki sesti Hazret Ali fıtrat ekti

Hünkar Hû der saca bakma Nar-ı Beyza eylem özden
Laouz’u der söz özünden pınardaki süzme gözden

Yunus derki söz harp keser sözler vardır keser başlar
Şems Terbiz-i der ârifler sözle kılı kırk yararlar

Pisagor’da söz geometri leboçeviski Gaus denkti
Dif denklemin özü metri nakş ediyor veciz ehli

Fuzuli ‘der su göz eşk’i döken güller bilgi meşki
Kaygusuz’da söz dangadak gönül karar hamur teşti

Pioncare hâl analtik sözler kapsar şek içerik
Yılmaz Öner şiir fizik her hâl prodeterministik

Hayatta mürşit fen ilim öz değerden bilgi üret
Atatürk der söz sulh olma savun yurdu harp cinayet

İlim bilim sözü işler ipekten inciyle süsler
Olun canlar daim birlik Pir Sultan özüyle söyler. …

Pir Yasevi iz evelit bu anda dün yarın kesit
Bu dizgeyi praksist dolma yapma gönül işit…

                                                                               20.03.2023 Orhan Karakuş

Penta(beşil ) tefrika lirik anlatısı
Yaşam Çiceğinin hikayesidir…(1)

Şekli bir garip çekici penta dallı som fraktal
Renkler auradan seçi nakş edile bu uhrehâl

Tasuvvuftan ol esinle bilim ilimle birleşti
Göksel alem şol evrende yeryüzüne kul yerleşti

Sulh hedefi ön menzili göbeğinde durur şekli
Huzur için Bülbül sesi başı göğde versin feyzi

Anlamda çoklu mananın çiçekle tözle verile
Sözcü olan erenlerin külliyat Odu derile

Uzunca bir öyküyünün lirik olan bu yazımı
Başlandı bu beyitlerle tefrika Orhan nazımı…

 

El-Hayy ol dedi… (2)

Ana Pudu Hepa’dan huri babam Atatürk askeri
Yama başı doğum yeri gurbet gurbet gez yurteri

Doğu batı tek mekiktir ilk ada Murtaza denir
Yiten can onda görünür Orhan Zaza’dan gelir

Gurbette tutmaz dikişi heryer ekmeğe erişi
Artk çabalar yerleşi Ankara Seyran gelişi

Herkes çalışır obada tutunmak için yabanda
Ana hizmette Manço’ya baba bekçidir kamuda

Simitçi boyacı komi nerde bulursa iş eri
Çöplükte anlının teri her işte uz olur eli

Eğitim yatı okulda Hacettepe’nin yolunda
Matematikle tanışa gelecek için uğraşta

Baş kaldırır bu düzene 12’ Eylül biçti ekini
Dayanır onca ezaya sabır güllerin derimi …

 

Politika Yol demek…(3)
Zaman dertlere ilaç Mevlam hemhâlin yolun aç
Bir hale koyan Hallaç yok ki başa gelenden kaç

Sıkıntı kov uz ol işte yiğit sınanır yokuşta
Mersin’de demiri işle açılır baht yolu aşkta

“Gençlik başında duman” dayan dilenmeden aman
Meryem’de dar olan zaman yol uzun burda kâlaman

Bilgi aranmalı kitapta hâl okunmalı Kur’anda
İşit sözü kendini ara Yunus Eflatun dost çabanda

Bu ruhla dönüş obaya yürünür özgün davaya
Gece gündüz yârdır sana özümse balı doluma

Dersler verir bunca hata olgunluk gelmez genç çağda
Islah demi evlatlarla yaşam düğümle boğsada

Parti pürtü ilm -siyasa entirkayla göz boyama
Uzun zaman kaldık burda eşşeklik varki fıtratta …

 

Yolu ara ve yolda ol…(4)

Tarik neden ta’dan gelir engin gönül taata varır
Sözler boş lafa çevrilir som içerik iğdiş edilir

İşit ve itaati bilmez hâlde yaradanı görmez
Tekniği batıyı çözmez yarım yamalak şaklabaz

Şimdi devam etsin öykü araştırılır özdeğerler
Sorular beyinde çıngı tutuşup mana dökerler

Eğitimci yazar olur kitapla söz dizimi kurur
Lirik anlatıda durur mana burdan anlam bulur

Nefsi litaretür silinir Cemil Meriç’le yürünür
Yunus ‘la yoldaş olunur Beyzit’le toprak sürülür

Deruni Türkçe bulunur bilim dilinden sorulur
Geometrikle öz bilinir dizgeye temel tutulur

Tasavvufi Praksis yolda yol bulunca Işk saçılır
Pusula vicdani rota sulh yıldızına varılır… 22.03.2023

 

Yeniden kurulmalı dünya… (5)

KD SHP CHP kurucu olduk ÖDP
Buralar nunun noktası Ba altında olabil nokta

Siyasette yok keramet entirik dolu memleket
Vicdani politik hatta sulh yapımcı istikamet

Hakkaniyetli kur devleti inşa eyle medeniyeti
Hürlük fitrat liyakatı eş yönelimde bul özseti

Razılıkla helâlleşme içinde taşır adaleti
Lafla değil helâllik ver fakr-ı sülük marifeti

Yıkılıyor nefsi sitem altında mazlum kalmasın
Saf tutup edelim Qıyam mağdurlar hakkını alsın

İçimden geldi vesselam yaza yaza oldum yazman
Sözleri anlayan uzman Hakk’tan niyaz cennet kurman…

                                                                                                        Orhan Karakuş 23.03.2023

Dostum Hakkı Zapçı yoldaşla meşvert sofrasındaki muhabbet’e atfen ..