Skip to main content
Şiir – Kaside – Orhan Karakuş

Şiir – Kaside – Orhan Karakuş

Şiirler: Neyleyim günü…, Su*’ya dökülem…, Bir sual binbir cevap…, Çağı aşan yol açalım…, Binbir yalan sanal alem…

Neyleyim günü…
Sekiz Mart kadın günü, Mayıs’ta var annen günü
Şubat Ondört yarin günü , bilvesile anla dünü

Topraktan canlanıp yürü olma kem nefsine sürü
Göz ve kulağın kürü işit saklı bunca sırrı

Anadolu’da kadın yüce , eylemi kalbinden tümce
Kadın anam bilki nice toprak yüzlü narin Gül’ce

Herbir sözü geçer akçe Pudu Heppa sulhçu Ece
Kökünden kopunca hece hem cinse takıldı peçe

Her canlıya müşvik Cice gitmesin bu söylem güce
Can bulur kıssalar özce er gerçeği söyleyince

Kentlerle dolunca yurdun kültürelin oldu saman
Yarı şeytan yarı hayvan birlikte olduk çor harman

Damıtmalı kültürelin süzmelisin özdeğerin
Bugün varsın yoksun yarın dik ağacı versin ürün

Nasıl susam olan oldu sarı güller susuz soldu
Her vakit yaşama doldu aşk cümle erene yoldu

Muhabbetler eksik kaldı yalan laf çarşıya kondu
Hakk varlığa nurun saldı Çalab’ın manası dondu…

                                                                                            13.03. 2023, Orhan Karakuş

Su*’ya dökülem…

Rüzgara ektim sözümü toprakta biçtim özünü
Işk’ın dildeki közünü savurdum bulun çözümü

Kendin bilen yollar aşar derin ırmak sesiz akar
Sağlığın koynunda yaşar bağdan taşırsan üzümü

Gelen günler acı dolu sanki bu dünyanın sonu
Eski yeni anda oldu kuanta tözün yüzü mü?

Şehirlerde yaşam soldu alem afet savaş doldu
Müsebibi nefsi kuldu kendinde saklı düzümü

Deme şuki can dostlarım arar isen kendin ara
Bakma ışıldayan kâra duyup işit al özümü

Aşıklar söyler derdini dermanı Rab’im verdi mi?
Güllerle bezer bağrını bulmalı Su*’da sözümü…. 

Fuzuli’nin Su* kasidesine gönderim…                 15.03.2023, Orhan Karakuş

 

Bir sual binbir cevap…
Arı’ya sual soralım Gül’den cevabın derelim
Özümü sana vereyim gönül dostumu görünce

Bülbül neşeyle öterek dostluk demi baki demek
Arı Bülbül’ü överek Güller bize dam örence

Bülbül işin nice şeydir? Nahl ,marifetim şifa sedre
Su toprağa bilgi döker Gül dalında som şirince

Su sızmıyor süt sızmıyor halis bal gönüle sızar
Kem gözle eyleme nazar Bülbül Arı raks edince

Bülbülü güle dost eden Arıyı gülde mest eden
Kadir mevlamdır var eden aşkla her yanı örünce

Dostlar meşveret eder sözünü gönülden süzer
Muhabbete yelken açıp hemhâl de kal görününce…1

                                                                                                     6.03.2023, Orhan Karakuş

Çağı aşan yol açalım…
Milenyumla çoğaldı dert kün bunalımda her bir fert
Harpler darpler çekemez set afetlerin şiddeti sert

Müsebibi mülkiyetçi nefs kuşatılmış us olur felç
Homur homur eşelenme kır zincirin safını seç

İçe doğar harda demle akletmeye gönülle geç
Yenik düşme emareye kalbindeki gülleri saç

Umutsuzluk yoktur tende ‘iman dolu’ serle yol aç
Müktedirler vesvesede adil canlar meydanda taç

Yedi kapı tek bir kapı beyin ciğer kalpte yapı
Yolu açıp yolu tanı olmasın yeryüzü tamu

Vad edildi cennet hani kurmalısın birlik hanı
Kuşatsalar dört bir yanı Hakk’tan kuvve anı tanı…

                                                                                                       17.03. 2023, Orhan Karakuş

Binbir yalan sanal alem…
Dünya fani dünya yalan demir attık alem sanal
Algı çalgı dezformasyon gerçeklik yok ayak tavan

Hergün över malı mülkü gözün bürür nakit hırsı
Mutluluk hodbince ülkü kerameti tilki tersi

Klavyeden şovelyeler kendini lafıyla över
Görünmezde ıslık çalar ölüleri canlı sanar

Her vakitler ibn-hayt vakit uğraşın toprağa ver git
Nerede bulursan sukut orda eğlen uzun vakit

Yaşanacak bunca keder uyanmazsa can bedende
Sanal alem yalan dizer meşki sanır poz verende

Babam derdi sen ol güneş şaşalardan özüm şokta
Arayıp bulunca Işk’ı kendim oldum Ba’da nokta …   

                                                                                                     18.03.2023, Orhan Karakuş